Saltar al contenido principal
Castelló
ContactaMapa Web

Formació Interdisciplinària 2022 en l'àmbit de la infància i adolescència

Lugar
ONLINE ONLINE Castellón España
Modalidad
Online

FORMACIÓ INTERDISICPLINÀRIA 2022

COL•LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D’ ALACANT

  • Aplicació practica d’instruments de valoració de risc en situacions de desprotecció infantil.

Dates: 4, 5, 11, 12 i 18 de maig
Horari: 17:00 a 21:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

COL•LEGI OFICIAL D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LA CV

  • Les relacions afectiu-sexuals en l’adolescència amb perspectiva de gènere.

Dates: 16, 23, 29 de juny i 7 i 14 de juliol
Horari: 16:00 a 20:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Preparar per a l’emancipació en el sistema de protecció.

Dates: 16, 17, 23, 30 de juny i 1 de juliol
Horari: 09:30 a 13:30 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

COL•LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA CV

  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons d’autolesions i intents autolítics

Dates: 7, 9, 14 i 16 de juny
Horari: 16:00 a 21:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons de la seua diversitat afectiu sexual i de gènere.

Dates: 20, 22, 27 i 29 de juny
Horari: 15:30 a 20:30 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Violència intrafamiliar creixent: Els professionals davant nous reptes.

Dates: 12, 14, 19 i 21 de setembre
Horari: 09:00 a 14:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

ILUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA

  • Delictes sexuals i tracta en l‘àmbit de la infancia.

Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre
Horari: 16:00 a 20:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

COL•LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS I PSICOPEDAGOGS DE LA CV

  • Parentalitat positiva: Un enfocament per al treball amb infància, adolescència i famílies des de la prevenció i promoció.

Dates: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 setembre
Horari: 9:00 a 14:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Intervenció social amb xiquetes, xiquets i adolescents en contextos de violència de gènere.

Dates: per determinar
Horari: 9:00 a 14:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Introducció a la intervenció psicosocial perinatal amb dones en situació de vulnerabilitat social.

Dates: per determinar
Horari: 9:00 a 14:00 hores
Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

L’OBERTURA D’INSCRIPCIÓ A TOTS ELS CURSOS SERÀ QUINZE DIES ABANS DE LA SEUA DATA D’INICI

Podran participar les persones que compten amb la titulació necessària per a exercir l’activitat professional pròpia del col•legi organitzador i col•legiades