Saltar al contenido principal
Castelló
ContactaMapa Web

LA FIGURA PROFESSIONAL DE TREBALL SOCIAL EN ELS PUNTS DE TROBADA FAMILIAR

Lugar
COTS CASTELLÓ. Online
Teléfono de contacto
964261215
Email de contacto
castello@cgtrabajosocial.es

Inscripción cerrada.

LA FIGURA PROFESSIONAL DE TREBALL SOCIAL EN ELS PUNTS DE TROBADA FAMILIAR

FORMACIÓ CONTÍNUA DE PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 2022

Activitat subvencionada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

CURS: LA FIGURA PROFESSIONAL DE TREBALL SOCIAL EN ELS PUNTS DE TROBADA FAMILIAR

DESCRIPCIÓ

El principal objectiu dels Punts de Trobada Familiar és el de facilitar el dret dels menors a relacionar-se amb tots dos progenitors, o altres parents i afins, prestant una atenció professional i especialitzada per a facilitar a aquells la possibilitat de gaudir d’aqueixes relacions durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar, fins que desapareguen les circumstàncies que motiven la necessitat d’utilitzar aquest recurs.
De tal manera, l’actuació d’aquests centres pretén preservar el dret a les relacions familiars mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part de professionals degudament formats, a fi de normalitzar i dotar als usuaris de l’autonomia suficient per a relacionar-se fora d’aquest servei.
Una altra important funció dels Punts de Trobada Familiar és la de garantir i preservar la seguretat en aquestes relacions familiars.

DOCENT: Elvira Peris Alcayde

  • Diplomada en Treball Social: Ciències Socials. Universitat de València.
  • Diploma en Mediació Familiar.
  • Diploma de Postgrau en Prevenció de la Violència. Universitat de València.
  • Diploma de Postgrau en Intervenció amb Famílies en risc i menors amb conductes antisocial.

CONTINGUT

• Legislació Família i menor
• Punt de trobada Familiar. Marc Normatiu
• Intervenció de la figura professional en el *PEF. Informes
• Models d’intervenció. Context de la Intervenció.
• Processos d’actuació.
• Casos pràctics

MODALITAT: Aquest curs es presenta en modalitat en línia

DURACIÓ: 30 hores lectives

DIRIGIT A: Tots els i les professionals de Treball Social que intervenen en l’àmbit d’infància i adolescència.

Segons el conveni al qual està subscrit el Pla Formatiu 2022, en el seu apartat 4 pto 2a indica que tindran preferència per a participar les persones col·legiades en algun dels col·legis professionals que l’integren, respecte a les no col·legiades.

DATA I HORARI

Es proposa realitzar el curs en 7 sessions, amb una duració de 4 hores de docència i 15 minuts de descans cada dia i, en horari de 9.30-13.45 hores.

Dates:
• 3 de maig
• 10 de maig
• 17 de maig
• 24 de maig
• 31 de maig
• 7 de juny
• 14 de juny

METODOLOGIA

El curs es desenvolupa seguint la modalitat d’e-learning, a través de la plataforma Webex de docència virtual. La metodologia resulta una combinació equilibrada de teoria i pràctica, buscant aconseguir el desenvolupament d’habilitats més que memoritzar continguts. L’avaluació del curs vindrà marcada per la participació en les sessions i l’assistència d’almenys a un 80% del total de les hores.

Col·legi Organitzador: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

El formulari es tancarà una vegada s’hagin completat les places disponibles per al curs. Emplenar el formulari no garanteix l’accés al curs. Les persones admeses rebran un correu de confirmació en l’adreça que hagin indicat, una vegada completat el contingent d’inscripcions.

Inscripción cerrada.