Saltar al contenido principal
Consejo

Publicación: Codigo Deontológico de Trabajo Social bilingüe castellano-gallego

Fecha de publicación
jueves 11 de noviembre de 2021
Autor
Consejo General del Trabajo Social
Editor
Consejo General del Trabajo Social
ISBN
978-84-09-34579-3
Depósito legal
M-29039-2021
x 4.00

Edición bilingüe del Código Deontológico del Trabajo Social.

Código Deontolóxico do século XXI que edita o Consello Xeral do Traballo Social e xustifícase na necesidade de profundar nos principios éticos e deontolóxicos profesionais atendendo ás novas realidades sociais e ás normas que inflúen directamente na actividade profesional.

Se o anterior Código estableceu un marco de regulación dos principios éticos e criterios profesionais polos que se rexe a profesión de traballo social, o actual código pretende superar as dificultades coas que se atopou a profesión ao longo da década seguinte. Este Código serve para confirmar o compromiso da profesión de traballo social coa sociedade, incluíndo os avances científico-técnicos e o desenvolvemento de novos dereitos e responsabilidades tanto do profesional do traballo social, das persoas atendidas e da cidadanía en xeral.

Nesta terceira edición, a Federación Internacional de Traballadores Sociais (FITS Global) autorizou a incluír a súa ‘Declaración de Principios Éticos: Traballo Social’ aprobada na Reunión Xeral da Federación Internacional de Traballadores Sociais e na Asemblea Xeral da Asociación Internacional de Escolas de Traballo Social en Dublín, Irlanda, en xullo de 2018.

Consejo General del Trabajo Social

Calle San Roque 4 Local 2

28004 Madrid

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro