Saltar al contenido principal
Castelló

Colegiad@s - Precolegiación

Precol·legiació

La precol·legiació és una figura que el Col·legi Oficial de Castelló ofereix perquè els i les alumnes que estiguin cursant la formació universitària en Treball Social, puguin conèixer i tindre accés als serveis que presta el Col·legi Professional sense haver acabat la seva formació, cosa que els capacitarà per a la professió.
 

Requisits:

Tenir un mínim de 120 crèdits aprovats en el Grau de Treball Social.


Serveis oferits:

 • Assistir en qualitat d'oient a les Assemblees que es realitzen.
 • Consultar els fons bibliogràfics de què dispose el Col·legi.
 • Participar en el desenrotllament del Col·legi i col·laborar en la mesura de les possibilitats, en quantes vocalies, comissions i activitats foren d'interès personal.
 • Gaudir dels béns i serveis de què disposen els i les col·legiats/des, amb les limitacions que es deriven de la condició de precol·legiat/da.
 • Rebre el butlletí informatiu a través de correu electrònic.
 • Rebre e-mails amb informacions puntuals d'interès col·legial.
 • Accedir a la formació organitzada pel Col·legi, que estigue oberta per a estudiants.
 • Gratuïtat de la quota d'inscripció de la col·legiació quan es finalitzen els estudis en Treball Social.

 

Serveis NO oferits per a la precol·legiació (s'accedirà a ells una vegada es tinga el títol i informen al Col·legi de la voluntat de col·legiar-se):

 • Vot vinculant en el desenvolupament del Col·legi (comissions, assemblees, Junta de Govern...)
 • Assessorament jurídic o Assegurança de Responsabilitat Civil.
 • NÚM. de Col·legiació.

 

Obligacions:

 1. Informar al Col·legi, una vegada obtinga la titulació, a fi que puga procedir a la Col·legiació. Comunicar qualsevol canvi de domicili i dades de contacte.
 2. Informar de qualsevol acte que perjudique la imatge del col·lectiu professional.
 3. Informar de qualsevol ingerència d'altres professionals en àrees de la nostra intervenció professional.
 4. Vetlar per l'Ètica Professional

 

Documentació necessària:

 1. Imprès de sol·licitud d'inscripció per a la precol·legiació.
 2. DNI/NIE/Passaport.
 3. Copia de l'expedient acadèmic.
 4. Copia de la matrícula universitària.

 

Quota:
 

La precol·legiació és gratuïta.
Una vegada finalitzats els estudis de Grau en Treball Social sent precol·legiat/da t'estalviaràs la quota d'inscripció a la col·legiació (veure condicions de la col·legiació).

 

Descarregar fullet informatiu

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro