Saltar al contenido principal
Castelló

Colegiad@s - Servicios - Mediación

La MEDIACIÓ com a procés no terapèutic i extrajudicial de gestió de conflictes, privat, confidencial i voluntari, possibilita a les parts implicades la comunicació entre si, per a expressar els seus punts de vista, arguments, interessos, necessitats o expectatives, i arribant, si escau, a acords mútuament consentits.

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló amb la finalitat de prestar un servei de mediació, ofereix una sessió informativa a qui el sol·licite.

Per a donar aquest servei el Col·legi recorrerà al seu torn d'ofici de mediadors/as, facilitant el contacte amb un/a mediador/a professional col·legiat/a, degudament registrat/a, que reunisca els requisits de qualificació tècnica, formació i experiència pràctica que el Col·legi determina d'acord amb la llei vigent, i el perfil de la qual s'adeqüe a les característiques que la persona sol·licitant requerisca per a l'exercici i acompliment de les funcions de Mediació. També s'inclouen derivacions al servei idoni.

Si després de la sessió informativa i de forma voluntària les parts decideixen iniciar un procés de mediació, aquesta es durà a terme des de l'àmbit privat.

 

Punto naranjaEn quins camps pot realitzar un/a Treballador/a Social la mediació?

En tots aquells casos que siga necessària la seva intervenció com a mediador/a en l'àmbit del que és social, especialment en el que està relacionat amb:

 • Família
 • Comunitari
 • Relacions entre iguals
 • Educatiu
 • Intercultural
 • Sanitari
 • Laboral
 • Penal i penitenciari
 • Hipotecari
 • Empreses Familiars
 • Civil i mercantil
 • Amb l'Administració pública

 

Punto naranjaQui pot sol·licitar la mediació?

A instàncies d'un/a col·legiat/a, entitats públiques, privades, procedent del ministeri judicial, i la mateixa ciutadania.

 

Punto NaranjaCom contactar amb un/a mediador/a Treballador/a Social?

Mitjançant el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló
Telèfon: 964 26 12 15
Fax: 964 26 12 15
E-mail: castellon@cgtrabajosocial.es
Horari: dilluns i dijous de 8 a 15; dimecres de 9 a 14 i de 16 a 20; divendres de 15 a 20.

Punto naranjaLegislació en matèria de mediació

Els lleis en referència a la mediació que afecten l'activitat dins de la Comunitat Valenciana són:

 

La Llei 7/2001 de 26 de novembre regula la Mediació Familiar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i el seu règim jurídic. Així mateix, la Llei 5/2012 de 6 de juliol estableix els assumptes civils i mercantils que regulen la mediació en l'àmbit civil i mercantil en tot l'Estat espanyol, el desenvolupament del qual s'estableix en el decret 37/2012 de 21 de febrer.

 

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro