Saltar al contenido principal
Castelló

II edició Curs "Treball Social i Salut Mental Comunitària"

Lugar: plataforma cisco webex

Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló i pel Col·legi Oficial de Treball Social de València

El formulari d’inscripció el podràs trobar al final de la pàgina

Format: En línia, a través de la plataforma de formació del Col·legi MOODLE (se i la plataforma CISCO WEBEX (per a la participació en el curs serà imprescindible disposar de webcam, micròfon i altaveus/auriculars en les sessions sincròniques, sent obligatori el mantenir la càmera encesa durant aquestes).

Data d’inici: 26 de octubre de 2023.

Dies sessions sincròniques: 26 de octubre, 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. Les sessions es realitzaran els dimarts en horari de 17.00 a 20.00 h (de 17.00 a 19.00h Classe teòrica i de 19.00 a 20.00h Discussió de casos pràctics)

Nº d’ hores:30h

Idioma: castellà

Nº places: Mínim 10 , màxim 40 alumnes/es. De sobrepassar el nombre de persones matriculades en el curs, s’elaborarà una llista d’espera per a anar cobrint les baixes que es puguin produir. El número mínim serà necessari per a dur a terme el curs.

Termini d’inscripció: obert fins esgotar les places disponibles.

Dirigit a: Treballadors i Treballadores Socials col·legiats/des

Objectius:
• Aconseguir una orientació sociocomunitària i integradora de la pràctica professional del Treball Social en salut mental.
• Adquirir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per al desenvolupament laboral com a treballadors socials amb persones amb un diagnòstic de salut mental
• Definir les competències, els objectius d’intervenció i les eines necessàries per al Treball Social amb persones amb un diagnòstic de salut mental
• Conèixer els fonaments ètics i legals en salut mental per a incorporar a la pràctica professional

Continguts:

MÒDUL 1: SALUT MENTAL COMUNITÀRIA
1.1.- Evolució en l’atenció de persones amb problemes de salut mental. De la reforma psiquiàtrica al desenvolupament de la salut mental comunitària
1.2.- Què és la salut mental comunitària? Les bases de l’atenció comunitària en Salut Mental
1.3.- Model comunitari d’atenció en salut mental: dispositius en la xarxa comunitària

MÒDUL 2: Les persones amb un diagnòstic de salut mental
2.1.- Conceptes claus: malaltia mental i trastorn mental
2.2.- Models explicatius en Psiquiatria
2.3.- El Trastorn Mental Greu: Característiques que ho defineixen

MÒDUL 3: TREBALL SOCIAL I SALUT MENTAL
3.1.- Premisses del Treball Social en Salut Mental. El Social en Salut Mental.
3.2.- El Treball Social en Salut Mental com a Treball Social Clínic

MÒDUL 4: CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ DELS I LES TREBALLADORES SOCIALS EN SALUT MENTAL
4.1.- La relació professional del/la treballadora social en Salut Mental
4.2.- L’avaluació per a arribar al diagnòstic social en Salut Mental
4.3.- Competències dels i les treballadores socials orientades a la recuperació de les persones amb un diagnòstic de salut mental
4.4.- Eines clíniques per a la pràctica del Treball Social en Salut Mental

MÒDUL 5: ÈTICA, ASPECTES JURÍDICS I LEGALS NECESSARIS PER AL TREBALL SOCIAL EN SALUT MENTAL.
5.1.- Claus ètiques en l’atenció comunitària a persones amb diagnòstic de trastorn mental des del Treball Social
5.2.- Aspectes jurídics en salut mental necessaris per a la pràctica del Treball Social

MÒDUL 6: DISCUSSIÓ DE CASOS PER A L’APLICACIÓ DELS CONTINGUTS DEL CURS (20 HORES)
Aquest mòdul serà transversal durant el desenvolupament del curs incorporant sessions de discussió en grup i treball personal de casos de manera individual

Metodologia: L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb les videoconferències a través de l’aplicació CISCO WEBEX.

- Sessions en línia per videoconferència (sincròniques) ( CISCO WEBEX) en horari de 17.00 a 20.00 hores. Cada sessió comprèn 2 hores d’exposició de continguts per part de la docent i 1 hora de discussió de casos pràctics.

Serà obligatori tenir la cambra activada durant tota la sessió.

- Treball pràctic dels i les alumnes (formació asincrònica), mitjançant tasques proposades i supervisades per la docent, en relació a supòsits pràctics (treball de casos, vídeos, relats de persones amb un diagnòstic de salut mental,….). El lliurament de tasques i l’avaluació de la docent serà setmanal a través del MOODLE.

Docent: EVA MARIA GARCÉS TRULLENQUE. Diplomada en Treball Social per l’Escola d’Estudis Socials i Graduada en Treball Social per la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Saragossa. Màster en Treball Social en Salut Mental i Psicoterapeuta de Família i de Parella acreditada per la Federació Espanyola d’Associacions de Teràpia Familiar (FEATP). És Treballadora Social des de 1990 en el Servei de Psiquiatria de l’Hospital Clínic de Saragossa, concretament en l’actualitat en la Unitat de Salut Mental i en la Unitat de Salut Mental Infantil Juvenil Inocencio Jiménez, adscrita a l’Hospital.
Per la seva experiència professional, ha estat representant de l’Associació Espanyola de Treball Social i Salut en l’elaboració, seguiment i avaluació de l’Estratègia de Salut Mental i l’Estratègia de Ictus del Sistema Nacional de Salut (de 2006 a 2015). Membre del Comitè Assessor de l’Estratègia de Salut Mental del Ministeri de Sanitat (2017-2020).

Preu matricula:
● Col·legiat/da en actiu: 80€
● Col·legiat/da Bonificat/da: 70 € (per a persones desocupades o en actiu, amb uns ingressos inferiors al 1,5 del IPREM). Per a beneficiar-se de la reducció de quota hauran de presentar l’última nòmina/certificat de la prestació per desocupació i la vida laboral.

Fins que no s’envie el justificant de pagament no quedarà formalitzada la matricula.

Formes de pagament: pots fer-lo mitjançant qualsevol dels següents mètodes (pots triar una de les dues opcions):

Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament per correu electrònic a formacion@cotsvalencia.com

Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web del COTSV (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiat/da, el concepte “nom del curs”

Formulari de inscripció

Leer más

Curs de peritatge social i els seus àmbits d'especialització

Lugar: online

Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

El formulari d’inscripció el podràs trobar al final de la pàgina

Format: En línia, a través de la plataforma de formació del Col·legi MOODLE (se i la plataforma CISCO WEBEX (per a la participació en el curs serà imprescindible disposar de webcam, micròfon i altaveus/auriculars en les sessions sincròniques, sent obligatori el mantenir la càmera encesa durant aquestes).

Data d’inici: 28 de març de 2023
Dies sessions sincròniques: 28, 30 de març i 4, 11, 18, 20, 25, 27 d’abril de 2023. Les sessions es realitzaran els dimarts i dijous en horari de 16 a 19h

Nº d’ hores: 30h

Idioma: castellà

Nº places: Mínim 10 , màxim 40 alumnes/es. De sobrepassar el nombre de persones matriculades en el curs, s’elaborarà una llista d’espera per a anar cobrint les baixes que es puguin produir. El número mínim serà necessari per a dur a terme el curs.

Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Treballadors i Treballadores Socials col·legiats/des que vulguen ampliar el rang professional cap a l’exercici de la perícia social, així com a aquelles/s professionals que desitgen perfeccionar destreses en aquest àmbit.

Objectius:

• Conéixer el paper del/la treballador/a social forense
• Adquirir les competències necessàries per a l’elaboració i defensa de pericials socials, així com crear estratègies pròpies.
• Dotar de conceptes i eines pràctiques amb la finalitat de desenvolupar les habilitats necessàries per a l’elaboració de peritatges socials
• Augmentar les competències en les tècniques bàsiques en el procés d’exploració
• Augmentar les competències per al diagnòstic social i l’avaluació
• Detectar les interferències i dificultats per a la correcta elaboració d’informes pericials

Continguts:

1. El Treball social forense
1.1 Marc teòric i legislatiu
1.2. Rol del/la perit/a en un procediment legal
1.3. L’actuació del/la perit/a segons el marc legal de competència jurídica.
1.4. Casos objectes d’estudi. L’encàrrec
1.5. Ètica i codi deontològic
2. Coneixements tècnics i metodològics del/la perit/a social
2.1. El mètode del treball social aplicat als estudis de casos forenses
2.1.1. Tècniques
2.2.2. Eines documentals i instrumentals
2.2. L’informe pericial social
2.2.1. Elaboració
2.2.2. Redacció
2.2.3. Estructura
2.2.4. El diagnòstic social i l’avaluació
2.2.5. El dictamen
3. Habilitats i competències per a la defensa
4. Àmbits
4.1. Suports a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat
4.4.1. Nova llei 8/2021
4.4.2. El procediment judicial
4.4.3. Aspectes psicosocials, ètics i jurídics a tindre en compte
4.4.4. Discapacitat i vulnerabilitat
4.4.5. Metodologia, tècniques i instruments
4.2. Família
4.2.1. Marc teòric
4.2.2. L’avaluació de les competències parentals
4.2.3. La guarda i custòdia. La responsabilitat parental compartida.
4.2.4. El sistema de protecció a la infància
4.2.5. Metodologia, tècniques i instruments
4.3. Violència de gènere. Accidents de trànsit. Negligències mèdiques.
4.3.1. Marc teòric.
4.2.2. El mal social
4.2.3. Seqüeles i lesions socials

Metodologia:
La formació es durà a terme mitjançant les exposicions teòriques secundades amb exercicis pràctics, utilitzant eines de participació i metodologia activa. La transmissió de coneixements, procediments i actituds seran centrals per a aprofundir en el SABER, EL SABER FER I EL SABER SER com a professionals en l’àmbit social.
Els casos pràctics es tractaran a través de casos presentats, amb metodologia estructurada i sistematitzada per a la reflexió sobre el treball quotidià, amb l’objectiu de posar en pràctica l’aprés i crear estratègies pròpies per a aplicar en el treball del dia a dia.

Docent: Eva Giralt. Treballadora Social Forense. Supervisora certificada. Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. Postgraduada en Tècniques d’Entrevista. Postgraduada en Peritatge Social Forense. Màster en Formació de Professorat. Més de 25 anys d’experiència laboral en Execució Penal, Justícia Juvenil, Protecció a la Infància i Treball social forense. Experta en diagnòstic social i tècniques d’entrevista. Docent en la UOC, Universitat de Vic, Universitat Pere Tarrés, Centre d’Estudis Jurídics de Catalunya, Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i diferents entitats i organitzacions de l’àmbit de la salut i jurídic. Membre del Consell Deontològic Professional del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Coordinadora de la Comissió de Treball Social Forense del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Membre Equip d’Intervenció Psicosocial en Emergències i Catàstrofes de Protecció Civil del “Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya”. Membre de la Comissió d’Universitats del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Membre de la Junta de ATSEL. Ha sigut membre de la Comissió de Garanties i Avaluació de l’Eutanàsia de la Generalitat de Catalunya.

Preu matricula:

● Col·legiat/da en actiu: 100€

● Col·legiat/da Bonificat/da: 85 € (per a persones desocupades o en actiu, amb uns ingressos inferiors al 1,5 del IPREM). Per a beneficiar-se de la reducció de quota hauran de presentar l’última nòmina/certificat de la prestació per desocupació i la vida laboral.
Fins que no s’envie el justificant de pagament no quedarà formalitzada la matricula.

Formes de pagament: pots fer-lo mitjançant qualsevol dels següents mètodes (pots triar una de les dues opcions):

• Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament per correu electrònic a formacion@cotsvalencia.com

• Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web del COTSV (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiat/da, el concepte “nom del curs”

Formulario d´inscripció

Leer más

6ª Edició del Pla de formació contínua de professionals en l'àmbit d'infància i adolescència 2023 a la Comunitat Valenciana

Lugar: Mixto

La Direcció General d’Infància i Adolescència llança la 6a edició del Pla de Formació per a professionals que intervenen en l’àmbit de la Infància i Adolescència de la Comunitat Valenciana, que té com a objectiu millorar la qualitat de l’atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents.

En el marc del conveni signat amb els col•legis de Treball Social de Castelló, València i Alacant, al costat dels seus homòlegs de Psicologia; Educadores i Educadors Socials; Pedagogs i Psicopedagogs i el Col•legi d’Advocats de València, es convoquen diferents cursos de formació per a professionals de l’àmbit de la Infància i Adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d’Infància i Adolescència.

La Direcció General d’Infància i Adolescència promou, com a línia bàsica d’actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d’accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l’àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l’interés general d’aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d’aquest sector de la població disposant, a més, d’estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Enguany es torna a realitzar de nou el programa formatiu amb:

FORMACIÓ BÀSICA: Una formació inicial consistent en tres edicions del curs bàsic de capacitació per a l’atenció a la infància i adolescència.
FORMACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: Sobre matèries d’interés comú, oberts al conjunt de professionals que intervenen en l’àmbit de la infància.
FORMACIÓ ESPECÍFICA: Cursos sobre matèries pròpies de la disciplina professional de cadascun dels Col•legis signants del conveni.
WEBINARS AMB CONTINGUT FORMATIU EN LÍNIA, en directe i “enllaunat”

Pots accedir a tot el pla formatiu ACÍ

Els formularis de matrícula s’obriran 15 dies abans de la data d’inici del curs, per a informar-vos d’algun curs en particular hauràs de contactar amb el col•legi que l’organitza.

Formació organitzada per COTS Castelló:
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: víctimas invisibles de la violencia de género

Formacions organitzades per COTS Castelló i València:
Curs ACOLLIMENT I ADOPCIÓ DES DE LA TEORIA SISTÈMICA

Curs EL TREBALL SOCIAL DES DELS PROCESSOS D’ACOMPANYAMENT EN LA (PRE) I EMANCIPACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE TUTELADA I EX TUTELADA

Curs “JOCS D’ATZAR, VIDEOJOCS I INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Xerrada en línia XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS MIGRANTS SENSE REFERENTS FAMILIARS

Xerrada en línia EL NOU RECURS DE L’ASSISTENT PERSONAL INFANTIL: QUÈ ÉS, QUÈ NO ÉS I PER A QUÈ ÉS ADEQUADA

Xerrada en línia TREBALLAR LA VIOLÈNCIA EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA DES DEL PLA JURIDIC SOCIAL

Finançat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives – Direcció General d’Infància i Adolescència.

Leer más

LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: víctimas invisibles de la violencia de género

Lugar: Online

El formulario de inscripción se abrirá el martes 11 de abril a las 17:00 h. Lo encontrarás al final de la página.

Formato: online ( sesiones sincrónicas)

Fecha de inicio: 24 de abril de 2023.

Días de sesiones sincrónicas : 24 y 26 de abril, 3,8,10,15,17,22,24,29 de mayo

Horario: Lunes y miércoles de 16:00 a 19:00h

Nº de horas: 30h

Nº plazas: mínim 10 – màxim 30

Plazo de inscripción : hasta agotar las plazas

Dirigido a:

Profesionales de diferentes disciplinas interesados en esta materia.

Objetivos del curso:

OBJETIVO GENERAL:
Formar a los profesionales en estrategias de detección, diagnóstico y atención de los menores y adolescentes que sufren la violencia de género en sus familias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
● Realizar una aproximación a la problemática del maltrato: tipología, causas, factores de riesgo y de protección.
● Capacitar a los profesionales a diferenciar la violencia familiar de la violencia machista.
● Conocer el marco normativo para la intervención con menores expuestos a la violencia de género
● Aprender a diseñar e implementar proyectos de intervención dirigidos a abordar la problemática que afecta a los menores inmersos en contextos de violencia de género.
● Conocer los protocolos de actuación previos y posteriores a la intervención del sistema judicial.
● Identificar logros y deficiencias de los sistemas de protección a través del análisis de casos prácticos.

Contenidos:

1.- MALTRATO FAMILIAR: APROXIMACIÓN TEÓRICA.
- Tipología del maltrato
- Diferencia violencia familiar – violencia de género.
- Causas del maltrato: Factores de riesgo. Factores de protección
- Indicadores detección.
2.- MARCO JURÍDICO: medidas legislativas de protección contra el maltrato
- Ley de protección infancia
- Ley contra violencia de género.
3.- PROCESO DE INTERVENCIÓN EN CASOS INFANCIA–ADOLESCENCIA VÍCTIMAS DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Actuaciones previas a la intervención del sistema judicial
- Detección: notificaciones situaciones de riesgo.
- Diagnóstico: momento clave de la intervención
- Intervención psico-social: modelos de intervención.
- Diseño del plan de intervención familiar.
Actuaciones posteriores a la intervención del sistema judicial.
- Recepción del caso. Denuncia.
- Protocolo de actuación: recursos implicados
- El peritaje judicial: instrumento clave de diagnóstico.
- Coordinación intervenciones del sistema judicial con el resto de los sistemas de protección: educación, sanidad, SS.SS
4.- ANÁLISIS DE CASOS PRÁCTICOS.
- Identificación deficiencias y logros.

Metodologia:

La metodología que se utilizará durante el desarrollo del curso se caracteriza principalmente por fomentar el aprendizaje de las diferentes temáticas a través de exposiciones teóricas combinándolas tanto con material audiovisual como escrito. Además, con la finalidad de generar espacios de debate, reflexión, intercambio de experiencias, diferentes puntos de vista y potenciar un feed back entre profesorado y alumnos el curso contará con un fórum.

La actividad formativa será en modalidad online y combinará el uso de la plataforma Moodle del Coelgio para colgar los materiales y realizar la parte del trabajo personal, con la modalidad virtual a través de sesiones sincrónicas de videoconferencias.

Evaluación:

Se aplicará una evaluación continua y vendrá marcada por los test de autoevaluación, así como la participación en foros y durante el desarrollo de las sesiones. Les faltas de asistencia sean o no justificadas no podrán superar 1 sesión sincrónica.

Docentes:

Mayka Sánchez Cervera (Trabajadora Social Forense en UVIF comarcal perteneciente al IML de Valencia) y Silvia Rosell Álvarez (Trabajadora Social en Ayuntamiento de Alzira).

El formulario se cerrará una vez se hayan completado las plazas disponibles para el curso. Rellenar el formulario no garantiza el acceso al curso. Las personas admitidas recibirán un correo de confirmación en la dirección que hayan indicado.

Leer más

III Edició del curs Elaboració d'Informes Pericials per a l'Avaluació Social i Familiar

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 12 d’abril a les 17h. El podràs trobar al final de la página.

Els col·legis de Castelló y València, en comú acord amb la Conselleria de Justícia, adquirim el compromís d’oferir formació especialitzada, per a la realització d’informes pericials, amb la finalitat d’oferir una resposta ràpida als problemes d’acumulació dels jutjats de família.

Després de la signatura d’un conveni de Col·laboració formatiu entre la Generalitat Valenciana i els Col·legis Professionals de Castelló i València, es planteja la tercera convocatòria d’aquest curs que servirà per a poder ser admés/a en el torn de perits dels col·legis i poder accedir a les sol·licituds d’informe pericial dirigides pels òrgans judicials de la Comunitat als IMLCF en matèria de família, sempre que complisquen la resta de requisits del torn.

Objectius:

Conéixer l’Administració de Justícia i el paper que exerceix el professional del Treball Social. Aprenentatge teòric/pràctic sobre la realització dels informes pericials. Defensa de l’informe pericial en els Tribunals de Justícia. Acreditació GVA per a perits socials (Boperit).

Nº hores:100h

Nº places: 45

Durada: Des del 26 d’abril fins al 12 juliol de 2023. La duració de cada sessió sincrònica serà de tres hores en horari de de 16 a 19h.

Modalitat:

• Videoconferència en temps real: 66 hores a través de la plataforma GOOGLE MEET o WEBEX, l’alumnat haurà d’assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.

• Tele formació: 34 hores a través de la plataforma Moodle o similar. L’alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d’estudi i el de realització d’exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d’aprenentatge establits.

Idioma: castellà

Dirigit a:
El curs està dirigit a Treballadors i Treballadores Socials col·legiades. Tindran preferència les persones col·legiades dels COTS Castelló i València que es troben ja formant part dels torns de perits dels mateixos i que no compten amb aquesta especialització.

CONTINGUTS

1. CONCEPTES JURÍDICS APLICATS Al TREBALL SOCIAL FORENSE
• Introducció al dret civil, penal i processal. Normatives jurídiques.
• Organització i funcionament de l’Administració de justícia.

2. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA CIVIL DE FAMÍLIA
• Desenvolupament històric-social de la família. Conceptes i tipologia de famílies actuals. Cicle vital familiar, crisis familiars i reorganització familiar post- ruptura.
• Les interferències parentals. El règim de visites. Avaluació de competències parentals. Avaluació de Guarda i Custòdia en procediments amb violència de gènere.
• L’informe pericial soci familiar: Característiques, estructura, redacció.
• Tutela, acolliment i adopció.

3. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA
• Aspectes bàsics del procediment penal.
• Tipus de violències. Tipus de víctimes. Factors de risc i vulnerabilitat.
• Violència de gènere. La perspectiva de gènere en l’avaluació forense.
• Concepte de Mal Social. L’informe pericial en violència de gènere.

4. INFORMES PERICIALS SOCIALS EN MATÈRIA DE CAPACITAT JURÍDICA
• Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica.
• Marc teòric sobre modificació de la capacitat jurídica
• Tècniques i instruments específics per a l’elaboració del dictamen pericial

5. QÜESTIONS ÈTIQUES I DEONTOLÒGIQUES DEL PERITATGE SOCIAL
• La deontologia professional i els codis d’ètica.
• La Confidencialitat i el secret professional.
• El TS Forense en l’àmbit privat.

Metodologia:
L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb la modalitat virtual a través de videoconferències en l’aplicació GOOGLE MEET o WEBEX.
Les sessions virtuals per videoconferència (sincròniques) tindran lloc dos dies a la setmana (dilluns i dimecres) amb una duració de 3 hores de 16.00 a 19.00 h. Cada mòdul tindrà una part teòrica i una part pràctica.

Serà obligatori tindre la càmera activada durant tota la sessió.
Les sessions no es gravaran, atés que és necessària la participació activa en les classes.
Les faltes d’assistència siguen o no justificades no podran superar 3 sessions sincròniques.

Amb la finalitat de fer un seguiment correcte de l’assistència, l’alumne/a tindrà l’obligació d’entrar en la sessió amb el seu nom complet de perfil i presentar-se a través del xat amb el seu nom complet en entrar i en marxar-se de la sessió.
Finalment, s’utilitzarà la plataforma Moodle, on es posaran a disposició els materials dels mòduls, documents d’interés, casos pràctics, vídeos, tasques, test d’autoavaluació, etc.

El curs també comptarà amb un Fòrum de cada unitat per a atendre dubtes i aclariments que estarà obert en el període de duració del mateix mòdul.

Mètode d’avaluació:
En aquest curs s’aplicarà l’avaluació contínua, tant dels mòduls teòrics com del mòdul pràctic, a través de:

• Test d’autoavaluació de cada mòdul. Hi haurà 2 intents per cada test.
• Realització d’exercicis pràctics.
• Lectura de material.

PER A SER CONSIDERAT APTE/A, els i les alumnes hauràn de complir tots i cadascun dels següents requisits:

 • Lectura dels continguts.
 • Superar els qüestionaris amb un 60% d’encerts
 • Haver realitzat el 85% de les tasques fixades en el programa o encomanades pel tutor/a o professor/a.
 • Assistència al 85% de les sessions sincròniques (Videoconferències). L’alumne/a haurà de cursar almenys el 85% de les hores lectives a través de webinar per a ser considerat apte/a.

Equip docent:
• Mayka Sánchez Cervera. Treballadora Social Forense. Unitat de Valoració Forense Integral. IMLyCF València
• Raquel Campos Cristóbal. Doctora en Dret. Professora de Dret Penal i Fonaments Jurídics en la Universitat Catòlica de València (UCV) i en la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
• Soraya Molina Quinto. Treballadora Social Forense. Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses d’Alacant
• Raúl Soto. Treballador social membre dels equips psicosocials de l’administració de justícia. Madrid.
• Eva Giralt. Treballadora Social Forense. Professora de la UOC.

Recursos necessaris:

Serà necessari disposar d’ordinador, correu electrònic i connexió a Internet per a poder seguir el curs.
Per a les sessions per videoconferència, serà necessari disposar dels recursos anteriorment citats, així com de càmera i micròfon per a poder interactuar i intervindre (serveix telèfon mòbil i tauleta). No s’admetran devolucions de la matrícula per aquesta casuística.

L’alumnat es compromet a comptar amb connexió wifi, micròfon i càmera, ja que, a afectes de la verificació de l’assistència a cadascuna de les sessions, serà estrictament necessari mantindre activada la webcam de l’usuari durant la totalitat de la sessió.

Certificació: la certificació serà expedida pels col·legis organitzadors i la Conselleria de Justícia, una vegada es faciliten a aquesta els informes d’apte/a de els/as alumnes/as.

Preu: CURS GRATUÏT. Curs finançat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.

ENLLAÇ D’INSCRIPCIÓ

Leer más

Curs "ACOLLIMENT I ADOPCIÓ DES DE LA TEORIA SISTÈMICA"

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 18 d’abril a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Durada: Des del 2 fins al 31 de maig de 2023
Data i horari de les sessions sincròniques: 4, 11, 18, 25 de maig de 16 a 19h
Nº d’ hores: 30h
Idioma: castellà
Nº places: Màxim 50 alumnes.
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Treballadors/es Socials

Objectius generals:
• Exposar eines pràctiques per a la valoració d’idoneïtat en acolliment i adopció nacional i internacional.
• Conéixer com emprar tècniques i estratègies metodològiques en el procés d’acolliment i adoptiu.
• Orientar com actuar per a aconseguir gestionar de manera positiva possibles situacions que es presenten en el procés d’acolliment i adopció.

Objectius Específics:
• Conéixer el marc conceptual i jurídic bàsic de l’Acolliment i l’Adopció Nacional i Internacional per a oferir informació i assessorament a les famílies sol·licitants d’acolliment i adopció i per a fer front a les valoracions d’idoneïtat.
• Valorar la idoneïtat de les famílies sol·licitants a través d’un estudi social que abaste tots els aspectes de la seua vida i context relacional.
• Gestionar l’expedient per a l’assignació de la persona menor d’edat a la família.
• Oferir formació, pautes educatives i habilitats a la futura família respecte a la seua nova situació vital i al xiquet o xiqueta que arriba a la família.
• Orientar, assessorar i educar a les famílies per a fer front a situacions quotidianes i possibles conflictes a nivell familiar.
• Intervindre en les estructures i dinàmiques familiars sota un enfocament sistèmic per a modificar la problemàtica familiar, satisfer les necessitats del sistema i potenciar els seus recursos interns.
• Intercedir en els casos en què les persones menors d’edat decidisquen conéixer els seus orígens i afavorir espais i pautes adequats per a dur a terme les trobades.

Continguts:

MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ Al MARC CONCEPTUAL I TRETS JURÍDICS BÀSICS DE REGULACIÓ PER A l’ACOLLIMENT I L’ADOPCIÓ
1. Conceptes bàsics sobre situació de desemparament i mesures de protecció del xiquet la xiqueta o adolescent.
2. Normativa reguladora
3. Conceptes bàsics de la pràctica del Treball Social en Acolliment i Adopció des de la Teoria Sistèmica.

MÒDUL 2.- METODOLOGIES DE VALORACIÓ PER A FAMÍLIES D’ACOLLIMENT I ADOPCIÓ
1. Requisits per a ser família acollidora i adoptant.
2. Informe Social d’Idoneïtat.
2.1. Objectius.
2.2. Criteris Valorables.
2.3. Instruments i Metodologia de Valoració.
2.4. Com Abordar la Valoració i Redactar l’Informe d’Idoneïtat
3. Gestió de l’Expedient.

MÒDUL 3.- ASPECTES A TINDRE EN COMPTE EN ACOLLIMENT I ADOPCIÓ DES DE LA TEORIA SISTÈMICA
1. Informe Social Post-Adoptiu
2. Intervencions en les estructures i dinàmiques familiars sota un enfocament sistèmic per a intervindre en la problemàtica familiar, satisfer les necessitats del sistema i potenciar els seus recursos interns.
2.1. Vincle i Lleialtat
2.2. Pertinença, Inclusió i Permís
2.3. Els Duels en l’Adopció: Duel de la Infertilitat i Duel de l’Abandó.
2.4. Prevalença.
2.5. Equilibri
2.6. Sistèmica Transgeneracional.
3. Gestió positiva dels conflictes que sorgeixen a nivell familiar o intergeneracional mitjançant intervencions mediadores.
3.1. Servei Post-Adopció.
3.2. Competència Social i Problemes de Conducta.
3.3. La Cerca de l’Origen i el treball de la Història de Vida.

Metodologia:
Per a conéixer i aprofundir en la normativa sobre acolliment i l’adopció nacional i internacional, així com en les estructures i dinàmiques familiars des d’un enfocament sistèmic, es divideix el contingut en tres mòduls. Es troben interrelacionats, establint recordatoris dels mòduls precedents en els següents interconnectant els continguts per a oferir una visió global del procediment de valoració d’idoneïtat, seguiments i les dinàmiques que tenen lloc en els processos d’acolliment i adopció.
El 25% del contingut és audiovisual. S’incorporen documentals, reportatges periodístics, entrevistes i ponències de professionals, seleccionats per la seua sensibilitat cap a la temàtica tractada i relacionats directament amb el contingut escrit del temari. S’ofereix així l’oportunitat de compatibilitzar el temps dedicat a la seua audició, amb la realització de tasques quotidianes.
S’oferiran quatre sessions sincròniques en línia obligatòries de 3 hores de duració cadascuna. L’alumnat podrà interactua directament en aquestes sessions amb les docents i el contingut de cada sessió estarà relacionat amb el contingut dels mòduls. Durant la lectura del temari apareixen apartats per a ampliar la informació si es desitja. De la mateixa manera, al final de cada mòdul s’indica la bibliografia utilitzada juntament amb material complementari: documents escrits, estadístiques i material audiovisual.

Avaluació: Cada mòdul serà avaluat de manera independent a través d’un qüestionari tipus test de 15 preguntes. L’emplenament de l’avaluació de tots els mòduls serà necessària per a obtindre el certificat a més de l’assistència virtual obligatòria a les quatre sessions sincròniques.

Curs gratuït. Finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Leer más

Curs "EL TREBALL SOCIAL DES DELS PROCESSOS D'ACOMPANYAMENT EN LA (PRE) I EMANCIPACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE TUTELADA I EX TUTELADA"

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 25 d’abril a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Durada: Des del 9 fins al 30 de maig de 2023
Data i horari de les sessions sincròniques: 16, 23 i 30 de maig de 9 a 12:30h
Nº d’ hores: 20h
Idioma: castellà
Nº places: Màxim 50 alumnes.
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Treballadors/es Socials

Objectius del curs:
El paper del treball social com a eina fonamental en els processos d’emancipació, és hui dia una figura professional poc reconeguda que en moltes ocasions es redueix a la mera tramitació de tràmits i/o expedients administratius. L’objectiu general d’aquesta formació és poder aproximar el treball social als processos de pre i emancipació dins de la població jove que es troba en el sistema de protecció o bé han aconseguit la majoria edat. No sols des de l’adquisició de coneixements bàsics quant a la xarxa pública d’emancipació. Sinó també comprendre conforme a l’interés superior de la persona menor d’edat i la participació infantil, les seues diferents formes d’emancipació entenent i respectant les seues decisions i interposant l’acompanyament com una de les funcions principals del treball social en aquests processos.

Continguts:
1. MARC NORMATIU
2. XARXA PÚBLICA D’EMANCIPACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
3. PROCESSOS DE PRE I EMANCIPACIÓ
4. FASES DE LA INTERVENCIÓ
5. EL PAPER DEL TREBALL SOCIAL EN LA PRE I EMANCIPACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE TUTELADA I EX TUTELADA (importància: entrevista, valoració social + diagnòstic social).
6. OBJECTIUS DESITJABLES DEL TREBALL SOCIAL EN LA (PRE) I EMANCIPACIÓ

Metodologia: L’alumnat de tot el material teòric i audiovisual, així com de les propostes de treball pràctic que hauran de realitzar en les hores asincròniques previstes Durant tot el curs, els i les participants podran disposar de tutories personalitzades amb la docent per a resoldre dubtes. Es dotarà al grup de material bibliogràfic i documental sobre la matèria.

Avaluació: Es valorarà la participació mitjançant l’assistència al 100% de les sessions sincròniques.

Curs gratuït. Finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Leer más

Curs “JOCS D'ATZAR, VIDEOJOCS I INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA”

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 30 de maig a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Durada: Des del 13 al 29 de juny de 2023
Data i horari de les sessions sincròniques: 20,22, 27 i 29 de juny de 16:30h a 19:30h
Nº d’ hores: 20h
Idioma: castellà
Nº places: Màxim 40 alumnes.
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Treballadors/es Socials

Descripció i objectius del curs:
1) -Saber què és l’addicció, com es produeix el procés addictiu i en què difereix l’addicció a substàncies de la ludopatia. Saber diferenciar entre un bon ús, un abús i dependència del joc, i descriure els problemes més comuns derivats de l’ús de videojocs i dels jocs d’atzar.
2) -Informar de les principals estratègies utilitzades per la indústria del videojoc i dels jocs d’atzar en línia per a “enganxar” als jugadors, especialment persones menors d’edat.
3) -Saber detectar els primers signes/símptomes de risc en xiquetes, xiquets i adolescents jugadors.
4) -Conéixer els principals factors de protecció i de risc de l’addicció a videojocs i jocs d’atzar.
5) -Saber quines intervencions i teràpies psicosocials són les més efectives per a tractar els trastorns per joc d’atzar.
6) -Dotar d’eines i aptituds per a realitzar prevenció familiar dels problemes relacionats amb el joc d’atzar i videojocs.
7) -Conéixer els aspectes bàsics de la legislació actual en matèria de joc.
8) -Informar sobre els recursos i serveis d’atenció i prevenció de les conductes addictives de la província.

Continguts:
1) Addicció al joc. Riscos dels jocs d’atzar, apostes esportives i videojocs. Què fa que un videojoc o una modalitat de joc d’atzar tinga major o menor poder addictiu?
2) El negoci de la indústria del joc d’atzar.
3) Vulnerabilitat de la població infantojuvenil a la conducta addictiva per videojocs i jocs d’atzar.
4) Prevenció escolar, familiar i comunitària dels problemes de joc en xiquets, xiquetes i adolescents.
5) Intervenció en persones menors d’edat dels problemes derivats del joc.
6) Recursos i serveis locals i provincials d’atenció a xiquets, xiquetes, adolescents i famílies amb problemes de joc. Criteris de derivació.
7) Legislació actual en matèria de joc.

Metodologia:
-L’alumnat disposarà del material teòric i audiovisual amb antel·lació, així com de les propostes de treball pràctic que hauran de realitzar en les hores asincròniques previstes. Hi haurà un pretest (avaluació zero) abans d’iniciar la formació sincrònica per a conéixer els coneixements previs al curs de l’alumnat. Durant la docència sincrònica, els tres professors impartiran la formació des de l’òptica del treball multidisciplinari en què es prevé i atén xiquets, xiquetes, adolescents i les seues famílies amb problemes de joc, tant acompanyant a les exposicions amb contingut audiovisual com amb estudi de casos reals i pràctics. Després de cada mòdul del curs, hi haurà un breu control per a conéixer el grau de coneixement adquirit pel grup, així com una avaluació final de tancament. Durant tot el curs, els i les participants podran disposar de tutories personalitzades amb els docents per a resoldre dubtes. Es dotarà al grup de material bibliogràfic i documental sobre la matèria, així com programes d’intervenció i prevenció dels problemes amb el joc que es venen aplicant en el nostre entorn, especialment dirigits a la població menor d’edat.

Avaluació: obligatori assistir a totes les sessions sincróniques

Equip docent: Jose Gisbert Tío, Psicòleg clínic, màster en drogodependències i sida. Tècnic de prevenció en la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de l’Ajuntament de Vila-Real i Iván Álvarez Peñarroya i Mireia Girón Pérez, Psicòlegs clínics de l’associació per a la prevenció de la salut mental ASPRESAM de la província de Castelló.

Curs gratuït. Finançat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Leer más

Xerrada en línia "XIQUETS, XIQUETES I ADOLESCENTS MIGRANTS SENSE REFERENTS FAMILIARS"

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 1 de juny a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Data: 8 de juny de 2023
Hora: de 16 a 19h
Idioma: castellà
Nº places: 100
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Professionals del sistema públic valencià de serveis socials

Objectius:
• Conéixer les diferents situacions i fases en les quals es poden trobar els xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referents familiars.
• Conéixer com s’accedeix a la residència legal i els diferents tipus de residència existents en Dret d’Estrangeria, ja siga com a xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referents familiars o després d’aconseguir la majoria d’edat.
• Conéixer la via específica d’accés a la nacionalitat espanyola per residència per a xiquets, xiquetes i adolescents migrants sense referents familiars
• Resoldre els dubtes plantejats durant el transcurs del *webinar.
Continguts:
• Definicions rellevants.
• Marc jurídic en Dret d’Estrangeria.
• Determinació de l’edat.
• Intent de repatriació al país d’origen.
• Accés a la residència legal.
• Altres vies de regularització dins del Dret d’Estrangeria.
• Accés a la nacionalitat espanyola: supòsit específic.

Equip docent: Alejandro Peña, Llicenciat en Dret, CUM LAUDE com a Expert Jurídic en Postgrau sobre Migracions Internacionals i Dret d’Estrangeria, CUM LAUDE en el Màster en Migracions Internacionals i Estrangeria, Màster en Dret de Família i Infància

Activitat gratuïta. Finançada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Xerrada organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Leer más

Xerrada en línia "EL NOU RECURS DE L'ASSISTENT PERSONAL INFANTIL: QUÈ ÉS, QUÈ NO ÉS I PER A QUÈ ÉS ADEQUADA"

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 5 de setembre a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Data: 19 de setembre de 2023
Hora: de 17 a 19h
Idioma: castellà
Nº places: 100
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Professionals del sistema públic valencià de serveis socials

Objectius: Donar a conéixer la figura de l’assistència personal infantil ( PATI) i resoldre dubtes sobre el que és i no és el recurs de l’assistència personal infantil.

Continguts:
La figura de l’assistència personal té com a finalitat la promoció de l’autonomia de les persones amb diversitat funcional en situació de dependència en qualsevol dels seus graus 3, 2 o 1, amb l’objectiu de facilitar-los l’accés a l’educació o al treball i la seua inclusió i participació social en els termes previstos en la Convenció de Nacions Unides de Drets de les Persones amb Discapacitat.
TEACAST és a més una entitat acreditada per la Conselleria per a prestar el servei d’Assistència Personal Terapèutica Infantil (PATI), del qual és pionera. Es tracta d’una figura dirigida a l’acompanyament i suport de les persones amb autisme, principalment xiquets i xiquetes i joves, en els àmbits educatiu i social, i que suposa un pas gegant per a la seua inclusió, i un avanç per a aconseguir la igualtat en drets i oportunitats.

Ponent: Yolanda Arnau, (TEACAST) ha participat en diferents estudis relacionats amb el diagnòstic de l’autisme i sobre la importància del moviment o el joc en xiquets i xiquetes amb autisme. Ha sigut ponent en jornades a Espanya i Iberoamèrica sobre la inclusió de la població infantil amb autisme (Castelló 2018, Lima 2018, Castelló 2019) i en el Congrés Internacional de Música (Castelló 2020). A més, ha organitzat activitats de conscienciació i difusió sobre l’autisme (I Jornades Artístiques TEA&art) i és coproductora al costat de Juan B. Vius del projecte musical TEA&rock, el primer disc de rock en valencià cantat per xiquets amb autisme.

Activitat gratuïta. Finançada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Xerrada organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

Formulari d’inscripció

Leer más

Xerrada en línia "TREBALLAR LA VIOLÈNCIA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA DES DEL PLA JURIDIC SOCIAL”

Lugar: online

El formulari d’inscripció s’obrirà el dia 12 de setembre a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: en línia
Data: 26 de setembre de 2023
Hora: de 16:30 a 19:30h
Idioma: castellà
Nº places: 100
Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.
Dirigit a: Professionals del sistema públic valencià de serveis socials

Objectius: conéixer en profunditat els mecanismes per a intervindre i erradicar la violència contra les persones menors d’edat.

Continguts:
• Identificar alguns dels punts bàsics que introdueix la nova Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència per a poder treballar amb persones amb xiquets, xiquetes o adolescents des del pla jurídic sociala.
• Conéixer les diferents tipologies de violència contra persones menors d’edat , amb especial referència a la violències virals (grooming, ciberassetjament, sexting, sextorsión…)
• Exposar mecanismes de sensibilització, detecció i d’intervenció davant agressions de qualsevol tipus contra NNA (agressions sexuals, violència psicològica, moobing, grooming, violència de gènere…)

Ponent: Susana Sanchis Orts, Lletrada de l’Administració local. Agent d’Igualtat. Mediadora, formadora de formadors, amb àmplia trajectòria professional i docent des de 1999. Ha treballat per a la Diputació de València, Conselleria d’Educació, COTS i diversos Ajuntaments, així com empreses privades impartint formació de caràcter sociojurídic.

Activitat gratuïta. Finançada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

Xerrada organitzada pel Col·legi Oficial de Treball Social de València i pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló.

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Leer más

TALLER PRÀCTIC INFORMES SOCIALS

Lugar: Seu del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

El formulari d’inscripció s’obrirà el dijous 14 de setembre a les 17h. El podràs trobar al final de la pàgina.

Format: presencial

Durada: 17, 23 i 24 d’octubre.

Horari: de 16:30 a 19:30h

Nº hores: 9h

Lloc: Seu del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Idioma: castellà

Nº places: Mínim 10 , màxim 40 alumnes.

Termini d’inscripció: fins esgotar les places disponibles.

Dirigit a: Treballadors/es socials

Objectiu:

 • Conceptualització de l’Informe Social i procés previ a la seua redacció.
 • Conéixer els elements que componen i estructuren l’Informe Social com un dels Instruments bàsics del Treball Social.
 • Diferenciar les tipologies d’informes socials en funció de la demanda, finalitat, objectiu i/o destinari/a.
 • Adaptació de l’informe social en funció del pla d’intervenció i les necessitats socials i/o familiars detectades en el procés d’estudi diagnòstic.
 • Elements formals i gramaticals en la redacció dels informes socials.
 • Introduir a l’alumnat en el procediment d’elaboració, redacció i ús de la terminologia pròpia de la disciplina del treball social en l’ús dels instruments conforme al mètode científic.

Continguts:

– Sessió 1: L’informe social
– Sessió 2:
• Aspectes claus en els informes d’infància i família
• L’informe social en els casos de violència de gènere
– Sessió 3: L’informe social en dependència

Metodologia: Les sessions seran teorico-pràctiques

Avaluació: Es valorarà la participació mitjançant l’assistència al 100% de les sessions.

Equip docent:

 • José Miguel Ramírez. Diplomat i Graduat en Treball Social per la Universitat de València. Premi Extraordinari de Diplomatura en Treball Social. Màster Universitari Benestar Social: Intervenció Familiar. Universitat de València. Premi Extraordinari de Màster Universitari. Treballador Social dels Serveis Socials d’Atenció Primària Bàsica – Servei d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament d’Almassora (Castelló). Àmplia experiència amb més de vint anys d’exercici professional en l’àmbit dels Serveis Socials, persones majors, familiars d’afectats/dones per patologies, dependència i diversitat funcional. Professor associat Departament Sociologia i Antropologia Social – Facultat de Ciències Socials – Universitat de València. Doctorant de quart curs del Programa de Doctorat en Ciències Socials Universitat de València.Docent en cursos de Valoració de la Dependència, resolució de casos pràctics, preparació d’oposicions, etc Ponent en jornades, seminaris, cursos i taules redones. Publicacions en Revistes Científiques de caràcter Social.
 • Enrique Ten. Grau en Treball Social per la Universitat de València. Màster Universitari de Relació d’Ajuda i Counselling, per la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir. Cap d’Unitat en la Direcció General d’Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana.
 • Sade Castro. Treballadora Social en el Centre Dona 24h de València. Màster en Gènere i Polítiques d’Igualtat. Especialitzada en intervenció amb famílies i persones menors d’edat en risc, així com en intervenció en violència de gènere. Ha desenvolupat part de la seua carrera professional com a tècnica d’ocupació, treballant amb persones en la seua inserció sociolaboral i donant xarrades sobre aquesta temàtica. Té experiència tant en el sector públic com en el privat, dins i fora d’Espanya.

Curs gratuït. Finançat per l’Institut Valencià de Formació, Investigació i de Qualitat en Serveis Socials

Leer más

Derecho a la Energía: Intervención social individual y comunitaria desde la Vulnerabilidad energética.

Lugar: Online

El formulario de inscripción se abrirá el martes 22 de agosto a las 10:00 h. Lo encontrarás al final de la página.
Formato: Online

Fechas:

 • Martes 19 de septiembre
 • Jueves 21 de septiembre
 • Martes 26 de septiembre
 • Jueves 28 de septiembre
 • Martes 3 de octubre

Horario: De 16:30 a 20:30h.

Plataforma: Zoom de Aeioluz.

Idioma: Castellano

Características generales:

• Curso eminentemente práctico y participativo donde el alumnado aprende a partir de su propia experiencia y de sus logros conseguidos.
• Evaluación y feed back continuo de las sesiones, posibilidad de consulta de dudas y comunicación entre sesiones.
• El curso es acompañado por material didáctico y una guía de
intervención social en Vulnerabilidad Energética.

Objetivos formativos:

1. Concienciar a los técnicos de su papel en la Transición Energética.
2. Formar sobre el mercado eléctrico, la Vulnerabilidad energética y el derecho a la Energía.
3. Ampliar las capacidades y competencias de los equipos con
herramientas de intervención especializada en Vulnerabilidad
Energética.
4. Optimizar las propias facturas y ganar en eficiencia energética como pasos previos irrenunciables antes de hablar de autoconsumo colectivo y Comunidades Energéticas Locales.
5. Tomar conciencia de las acciones posibles a emprender en materia de Vulnerabilidad energética en el plano individual y comunitario relacionadas con el autoconsumo colectivo y las Comunidades Energéticas Locales.
6. Proponer alternativas que mitiguen la desigualdad y la exclusión y empezar a trabajar otros problemas de los hogares partiendo de la Vulnerabilidad Energética.

Leer más

Webinar: "Subjeccions físiques en persones majors, solució o problema?"

Lugar: Online

Horariomiércoles 27 de septiembre de 2023

Horari:
17.00 a 20.00 hores

Objectius:

 • Conéixer els motius que porten als professionals de Residències a utilitzar subjeccions físiques
 • Aprofundir sobre l’impacte que tenen les subjeccions físiques sobre les persones majors
 • Donar a conéixer un altre enfocament sobre les cures que es presten en les Residències de persones majors

Leer más

WEBINAR: TREBALL SOCIAL EN MÚTUA

Lugar: Online

Horariomartes 17 de octubre de 2023

Horari: 17.00 – 18:20h

Objectius :

 • Donar visibilitat al treball social en mútues
 • Potenciar el treball en xarxa
 • Desenvolupar el treball social en les mútues col·laboradores amb la seguretat social

Leer más

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro