Saltar al contenido principal
Castelló
ContactaMapa Web

  La figura professional de Treball Social en els Punts de Trobada Familiar

  Lugar: Online Castelló

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  FORMACIÓ CONTÍNUA DE PROFESSIONALS DE L‘ÀMBIT DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 2022

  Activitat subvencionada per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

  CURS: LA FIGURA PROFESSIONAL DE TREBALL SOCIAL EN ELS PUNTS DE TROBADA FAMILIAR

  DESCRIPCIÓ

  El principal objectiu dels Punts de Trobada Familiar és el de facilitar el dret dels menors a relacionar-se amb tots dos progenitors, o altres parents i afins, prestant una atenció professional i especialitzada per a facilitar a aquells la possibilitat de gaudir d’aqueixes relacions durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d’interrupció de la convivència familiar, fins que desapareguen les circumstàncies que motiven la necessitat d’utilitzar aquest recurs.
  De tal manera, l’actuació d’aquests centres pretén preservar el dret a les relacions familiars mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part de professionals degudament formats, a fi de normalitzar i dotar als usuaris de l’autonomia suficient per a relacionar-se fora d’aquest servei.
  Una altra important funció dels Punts de Trobada Familiar és la de garantir i preservar la seguretat en aquestes relacions familiars.

  DOCENT: Elvira Peris Alcayde

  • Diplomada en Treball Social: Ciències Socials. Universitat de València.
  • Diploma en Mediació Familiar.
  • Diploma de Postgrau en Prevenció de la Violència. Universitat de València.
  • Diploma de Postgrau en Intervenció amb Famílies en risc i menors amb conductes antisocial.

  CONTINGUT

  • Legislació Família i menor
  • Punt de trobada Familiar. Marc Normatiu
  • Intervenció de la figura professional en el PEF. Informes
  • Models d’intervenció. Context de la Intervenció.
  • Processos d’actuació.
  • Casos pràctics

  MODALITAT: Aquest curs es presenta a través de webinar en streaming directe (No hi haurà possibilitat d’accés en diferit, al no ser gravades les sessions).

  DURACIÓ: 30 hores lectives

  DIRIGIT A: Tots els i les professionals de Treball Social que intervenen en l’àmbit d’infància i adolescència

  Segons el conveni al qual està subscrit el Pla Formatiu 2022, en el seu apartat 4 pto 2a indica que tindran preferència per a participar les persones col·legiades en algun dels col·legis professionals que l’integren, respecte a les no col·legiades.

  DATA I HORARI

  Horari de: 9.30-13.45 hores.

  Dates:
  • 3 de maig
  • 10 de maig
  • 17 de maig
  • 24 de maig
  • 31 de maig
  • 7 de juny
  • 14 de juny

  METODOLOGIA

  El curs es desenvolupa seguint la modalitat d’e-learning, a través de la plataforma Webex de docència virtual. La metodologia resulta una combinació equilibrada de teoria i pràctica, buscant aconseguir el desenvolupament d’habilitats més que memoritzar continguts. L’avaluació del curs vindrà marcada per la participació en les sessions i l’assistència d’almenys a un 80% del total de les hores

  El formulari de matrícula s’obrirà el 19 d’abril a les 17h i es tancarà una vegada es cobrisquen les places.

  Emplenar el formulari no garanteix l’accés a aquesta. Finalitzat el termini d’inscripció, les persones admeses rebran un correu de confirmació en l’adreça que indiquen en el formulari .

  FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

  Col·legi Organitzador: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  Leer más

  Formació en matèria de violència contra la infància i estratègia valenciana d’infància i adolescència

  Lugar: Plataforma Online Castelló- Valencia

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  PENDENT D’OBRIR-SE EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ. El formulari s’obrirà el pròxim dia 3 de maig a les 17.00 h.

  El formulari es tancarà una vegada s’hagin completat les places disponibles per al curs. Emplenar el formulari no garanteix l’accés al curs. Les persones admeses rebran un correu de confirmació en l’adreça que hagin indicat, una vegada completat el contingent d’inscripcions.

  Modalitat: S’oferirà la possibilitat d’inscriure’s en modalitat en línia o modalitat presencial fins a esgotar el nº de places ofertades per a cada modalitat.

  Dies: 18, 25 de maig i 1, 8, 15 de juny de 2022

  Horari: De 16:30 a 20:00h

  Durada: 20h

  Dirigit a: Treballadors/es Socials

  Impartir per: Rodrigo Hernández. Save The Children

  Preu: gratuït. Curs finançat per la Vicepresidència i la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives- Direcció General d’Infància i Adolescència.

  Inscripció: PENDENT D’APERTURA

  INSCRIPCIÓ ONLINE

  INSCRIPCIÓ PRESENCIAL

  Objectius del curs: Formar als i les professionals Treballadores/s Social en matèria de violència contra la infància i estratègia valenciana d’infància i adolescència

  Continguts:

  Mòdul 1. Drets de la infància i vulneracions de drets
  1-Marc jurídic en matèria de Drets d’Infància i protecció de la Infància
  2-Programació amb enfocament de drets d’infància víctima de violència
  3- Exercici pràctic

  Mòdul 2. Introducció a la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència. Entorns segurs

  1- Marc jurídic estatal de protecció als NNAA víctimes de violència de la LOPIVI: una llei de protecció integral. Canvis en el marc legal: principals modificacions introduïdes.
  2- LOPIVI. Canvis específics en l’àmbit dels sistemes de protecció: importància de la prevenció i actuació primerenca
  3- Els entorns segurs.
  4- Exercici pràctic

  Mòdul 3. LOPIVI i coordinació entre actors. Model Barnahus com a bona pràctica

  1-Coordinació entre els actors del sistema de protecció de la infància: com coordinar les respostes de protecció de la infància
  2-Protocols de coordinació entre actors davant una situació de violència.
  3-Barnahus: marc jurídic, model adoptat, creació d’un entorn favorable als NNAA per a les entrevistes de recerca.
  4- Exercici pràctic

  Mòdul 4. Indicadors de violència.

  1- Factors de risc
  2- Indicadors de violència física i indicadors de violència emocional.
  3- Indicadors de negligència física i indicadors de negligència emocional.
  4- Protocols d’actuació.
  5- Exercici pràctic

  Mòdul 5. Estratègia d’infància i adolescència a la Comunitat Valenciana.

  1- Diagnòstic en matèria d’infància i adolescència a la Comunitat Valenciana
  2- Introducció Llei valenciana de drets i garanties de la Infància i adolescència
  3- Estratègia valenciana d’infància i adolescència
  4- Exercici pràctic

  Metodologia: La metodologia es basarà en una combinació entre teoria i pràctica, amb exposicions de contingut teòric, eines didàctic-visuals, espai de debat, etc.

  Avaluació: L’avaluació del curs vindrà marcada per la participació en les sessions.

  Curs organitzat pels Col·legis Oficials de Treball Social de València i Castelló

  Leer más

  Transformar per guanyar: aproximació a la construcció masculina des de la infància i adolescència

  Lugar: Online Plataforma Online

  Valencia España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  PENDENT D’OBRIR-SE EL FORMULARI D’INSCRIPCIÓ.

  El formulari es tancarà una vegada s’hagin completat les places disponibles per al curs. Emplenar el formulari no garanteix l’accés al curs. Les persones admeses rebran un correu de confirmació en l’adreça que hagin indicat, una vegada completat el contingent d’inscripcions.

  Modalitat: Formació online

  Preu: Gratuït. Curs finançat i acreditat per la Direcció General d’Infància i Adolescència

  Data i horari:

  2 i 3 de juny de 16.30 a 21.00
  6, 7, 13, 14 de juny de 16.30 a 20.30
  Durada: 25h hores lectives

  Dirigit a: Treballadors/es Socials

  Docent: Jorge Cascales Ribera

  (Educador Social. Professor associat al Departament de Mètodes de Recerca i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València (UV). Màster en Benestar Social. Màster de Gènere i Polítiques d’Igualtat. Investigador especialitzat en masculinitats, benestar social, gènere i polítiques d’igualtat. Experiència de més de deu anys en intervenció en família i menors, centres d’acolliment residencial i centres de dia. Ha desenvolupat programes i projectes amb persones migrants, ex-presses i sensellarisme en diverses entitats. Membre de l’Observatori de les Masculinitats de la Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH). Professor al postgrau «Títol Especialista en Masculinitats, Gènere i Igualtat» de la UMH i professor al postgrau «Gènere, Masculinitats i Acció Social» de la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat del País Basc).

  Objectius del curs:

  • Sensibilitzar les i els professionals per al canvi de mentalitat i comportament davant de les qüestions de gènere.
  • Augmentar la consciencia i el compromís a favor de la igualtat de sexes facilitant un major avanç en el canvi dels models o patrons socioculturals de conducta actualment imperants.
  • Reflexionar i impulsar altres models de masculinitat igualitària des de la intervenció social.

  Estructura i temari del curs:

  Començant pel marc teòric: socialització diferencial, patriarcat, estructura i agencia front el treball igualitari a la societat actual.
  La construcció social de la masculinitat. Masculinitat hegemònica i altres masculinitats. La funció social de la masculinitat i els rols de gènere.
  La crisis de la masculinitat front a la reinvenció de la família. Noves composicions, nous rols, noves parentalitats.
  Cos e interseccionalitat en el treball amb xiquets, xiquetes, adolescents i famílies. Cóm funcionen els privilegis de la masculinitat.
  Treballar les masculinitats igualitàries des d’una perspectiva coeducativa. Qüestions pràctiques per treballar la igualtat en xiquets, xiquetes i adolescents.
  Perquè treballar masculinitats. Interseccions front les normes de gènere: violència, consum, sexualitat, corresponsabilitat i vulnerabilitat. La construcció masculina de les emocions patriarcals.

  Metodologia: Sessions d’ensenyament on-line. Suports Multimedia. Activitats durant les sessions a l’aula.

  Sistema d’avaluació: Es valorarà la participació mitjançant l’assistència al 80% de les sessions.

  Leer más

  Dret de familia per a la intervenció social .

  Lugar: Online Online

  Alacant/Alicante España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  Modalidad: on line a través de plataforma GOOGLE MEET del colegio de trabajo social de Alicante.

  Precio:Gratuito. Curso financiado y acreditado por la Dirección General de Infancia y Adolescencia

  Calendario: 27 de abril (miércoles) y 5,12,19,26 mayo,1 de junio (jueves)

  Duración: 24h lectivas( 21h de sesiones webinar y 3 horas de lectura de material y realización de un ejercicio práctico)

  Horario: De 17:00 a 20:30h

  Dirigido: A profesionales colegiados/as en el Colegio de Trabajo Social de Alicante, Castellón y Valencia.

  Colegio Organizador: Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante (COTSA)

  SISTEMA DE EVALUACIÓN: La evaluación del curso vendrá marcada por la participación en las sesiones y la asistencia de al menos a un 80% del total de las horas, así como la realización de un ejercicio práctico tras la lectura del material indicado que deberá ser subido a la plataforma de formación en las fechas en que se indique.

  PROFESORAS:

  Mª ÁNGELES MORAGA

  ABOGADA

  • Profesora Asociada del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (Área de Derecho Constitucional) de la Universidad de Alicante.
  • Profesora de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda.
  • Ha pertenecido a diferentes grupos de investigación en la Universidad de Alicante, y pertenece a la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional y Libertad de Creencias, enmarcada en el Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria.

  *Promotora del Seminario Universitario sobre los Derechos de las Mujeres de la Universidad de Alicante.

  • Co-fundadora, y actualmente Tesorera, de la Red Feminista de Derecho Constitucional.

  PALOMA CASCALES

  ABOGADA

  • Profesora Asociada del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado (Área de Derecho Constitucional) de la Universidad de Alicante.
  • Vocal de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española.
  • Ponente redactora de la Guía de Buenas Prácticas. Protocolo de funcionamiento del servicio del turno de oficio en materia de violencia de género de ámbito nacional.
  • Ponente en distintos cursos y jornadas sobre violencia de género, igualdad, dependencia, menores y etc.
  • Adscrita al turno de oficio de familia, menores y violencia de género.

  PLAZAS LIMITADAS

  INSCRIPCIÓN GRATUITA

  El formulario de matrícula se abrirá el 12 de abril a las 17h y se cerrará una vez se cubran las plazas.

  Rellenar el formulario no garantiza el acceso a la misma. Finalizado el plazo de inscripción,las personas admitidas recibirán un correo de confirmación en la dirección que indiquen en el formulario .

  FORMULARIO DE MATRÍCULA. ( se abrirá el 12 de abril a las 17h y se cerrará una vez se cubran las plazas).

  Para cualquier consulta tendrás que dirigirte al correo: formacion@cotsalacant.es o al teléfono 609589873 Actividad realizada al amparo del Convenio de Colaboración entre la Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat valenciana, el Col.legi Oficial d´educadores i educadors socials de la Comunitat Valenciana, el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, para la formación continua de profesionales del ámbito de la infancia y la adolescencia, en el ejercicio 2022.

  Esta actividad está financiada mediante una subvención por la Generalitat, a través de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

  Leer más

  Cursos Formació Bàsica 2022 infància i adolescència

  Lugar: Online Online

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  PRIMERA EDICIÓ: COTSA-COTSV-COTSC

  1ª Edició: (Apertura inscripcions 11 d´abril a les 17:00 hores).

  Dades: 26 abril. 3,10,17,24, 31 de maig i 7,14,21 i 28 de juny

  Horari: 9.00 a 14. 00 h.

  Formació: Online

  Durada: 50 hores

  SEGONA EDICIÓ: COEESCV

  2ª Edició: (Apertura inscripcions 11 d´abril a les 17:00 hores)

  Dades: 12,13,19,20,26 i 27 de maig. 2,3, 9 I 10 de juny

  Horari: 9.00 a 14. 00 h.

  Formació: Online

  Durada: 50 hores

  TERCERA EDICIÓ: COPCV

  3ª Edició: (Apertura inscripcions 11 d´abril a les 17:00 hores)

  Dades: 3,5,10,12,17 19, 24, 26 i 31 de maig i 2 de juny

  Horari: 15.30 a 20.30 h.

  Formació: Online

  Durada: 50 hores

  DOCENTS:

  D. Julio Huerta Balategui y Na Yolanda Carmona Rueda (Educadors Socials)
  Na Amparo Monzo Miralles (Psicòloga)
  Na Francisca Gadea Nadal (Treballadora Social)
  Na Flor Hoyos Alarte i D. Jose Vicente Alemany Pla (Educadors Socials)
  Na Eva Reina Gimenez (Treballadora Social)

  Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d’Infància i Adolescència.

  Curs finançat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives - Direcció General d’Infància i Adolescència.

  Enllace inscripció.

  Leer más

  Formació Interdisciplinària 2022 en l'àmbit de la infància i adolescència

  Lugar: ONLINE ONLINE

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  FORMACIÓ INTERDISICPLINÀRIA 2022

  COL•LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D’ ALACANT

  • Aplicació practica d’instruments de valoració de risc en situacions de desprotecció infantil.

  Dates: 4, 5, 11, 12 i 18 de maig
  Horari: 17:00 a 21:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LA CV

  • Les relacions afectiu-sexuals en l’adolescència amb perspectiva de gènere.

  Dates: 16, 23, 29 de juny i 7 i 14 de juliol
  Horari: 16:00 a 20:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Preparar per a l’emancipació en el sistema de protecció.

  Dates: 16, 17, 23, 30 de juny i 1 de juliol
  Horari: 09:30 a 13:30 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA CV

  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons d’autolesions i intents autolítics

  Dates: 7, 9, 14 i 16 de juny
  Horari: 16:00 a 21:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons de la seua diversitat afectiu sexual i de gènere.

  Dates: 20, 22, 27 i 29 de juny
  Horari: 15:30 a 20:30 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Violència intrafamiliar creixent: Els professionals davant nous reptes.

  Dates: 12, 14, 19 i 21 de setembre
  Horari: 09:00 a 14:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  ILUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA

  • Delictes sexuals i tracta en l‘àmbit de la infancia.

  Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre
  Horari: 16:00 a 20:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS I PSICOPEDAGOGS DE LA CV

  • Parentalitat positiva: Un enfocament per al treball amb infància, adolescència i famílies des de la prevenció i promoció.

  Dates: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 setembre
  Horari: 9:00 a 14:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Intervenció social amb xiquetes, xiquets i adolescents en contextos de violència de gènere.

  Dates: per determinar
  Horari: 9:00 a 14:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  • Introducció a la intervenció psicosocial perinatal amb dones en situació de vulnerabilitat social.

  Dates: per determinar
  Horari: 9:00 a 14:00 hores
  Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  L’OBERTURA D’INSCRIPCIÓ A TOTS ELS CURSOS SERÀ QUINZE DIES ABANS DE LA SEUA DATA D’INICI

  Podran participar les persones que compten amb la titulació necessària per a exercir l’activitat professional pròpia del col•legi organitzador i col•legiades

  Leer más

  II EDICIÓN DEL CURSO ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR

  Lugar: Online Online

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA:

  Los colegios de la Comunitat Valenciana, en común acuerdo con la Conselleria de Justicia, adquirimos el compromiso de ofrecer formación especializada, para la realización de informes periciales, con la finalidad de ofrecer una respuesta rápida a los problemas de acumulación de los juzgados de familia.

  Tras la firma de un convenio de Colaboración formativo entre la Generalitat Valenciana y los tres Colegios Profesionales en nuestra Comunidad, se plantea la segunda convocatoria de este curso homologado por Conselleria, dicha formación, servirá para poder acceder al turno de peritos de los colegios siempre y cuando cumplan el resto de requisitos del turno.

  OBJETIVOS

  Conocer la Administración de Justicia y el papel que desempeña el profesional del Trabajo Social. Aprendizaje teórico/práctico sobre la realización de los informes periciales. Defensa del informe pericial en los Tribunales de Justicia. Acreditación GVA para peritos sociales (Boperit).

  Nº HORAS: 100 h

  MODALIDAD:

  • Videoconferencia en tiempo real: 66 horas a través de la plataforma GOOGLE MEET o WEBEX, el alumnado tendrá que asistir a las sesiones online en los horarios y días indicados.
  • Tele formación: 34 horas a través de la plataforma Moodle o similar. El alumnado, usando los materiales facilitados por el profesorado, a través de la plataforma, gestionará su tiempo de estudio y el de realización de ejercicios, con el fin de cumplir con los objetivos de aprendizaje establecidos.

  DURACIÓN

  Del 2 de mayo de 2022 al 13 julio de 2022..La duración de cada sesión sincrónica será de tres horas. Las sesiones webinar se realizarán los lunes y miércoles de 17 a 20h.

  IDIOMA: español

  DIRIGIDO A: El curso está dirigido a Trabajadores y Trabajadoras Sociales colegiadas de los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castellón, Valencia y Alicante y funcionarios/as Trabajadores/as Sociales del IML colegiados/as que estén prestando servicio en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad Valenciana. Tendrán preferencia las personas colegiadas de los COTS Castelló, Valencia y Alicante. CONTENIDOS

  1. CONCEPTOS JURÍDICOS APLICADOS AL TRABAJO SOCIAL FORENSE

  • Introducción al derecho civil, penal y procesal. Normativas jurídicas.
  • Organización y funcionamiento de la Administración de justicia.

  2. INFORMES PERICIALES SOCIALES EN MATERIA CIVIL DE FAMILIA

  • Desarrollo histórico-social de la familia. Conceptos y tipología de familias actuales. Ciclo vital familiar, crisis familiares y reorganización familiar post- ruptura.
  • Las interferencias parentales. El régimen de visitas. Evaluación de competencias parentales. Evaluación de Guarda y Custodia en procedimientos con violencia de género.
  • El informe pericial socio familiar: Características, estructura, redacción.
  • Tutela, acogimiento y adopción.

  3. INFORMES PERICIALES SOCIALES EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

  • Aspectos básicos del procedimiento penal.
  • Tipos de violencias. Tipos de víctimas. Factores de riesgo y vulnerabilidad.
  • Violencia de género. La perspectiva de género en la evaluación forense.
  • Concepto de Daño Social. El informe pericial en violencia de género.

  4. INFORMES PERICIALES SOCIALES EN MATERIA DE CAPACIDAD JURÍDICA

  • Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
  • Marco teórico sobre modificación de la capacidad jurídica
  • Técnicas e instrumentos específicos para la elaboración del dictamen pericial

  5. CUESTIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS DEL PERITAJE SOCIAL

  • La deontología profesional y los códigos de ética.
  • La Confidencialidad y el secreto profesional.
  • El TS Forense en el ámbito privado.

  METODOLOGIA

  La actividad formativa será en modalidad online, y combinará el uso de la plataforma Moodle del Colegio para colgar los materiales y realizar la parte del trabajo personal, con la modalidad virtual a través de videoconferencias en la aplicación GOOGLE MEET o WEBEX.

  Las sesiones virtuales por videoconferencia (sincrónicas) tendrán lugar dos días a la semana (lunes y miércoles) con una duración de 3 horas de 17:00 a 20:00 h. Cada módulo tendrá una parte teórica y una parte práctica.

  Será obligatorio tener la cámara activada durante toda la sesión.

  Las sesiones no se grabarán, dado que es necesaria la participación activa en las clases.

  Las faltas de asistencia sean o no justificadas no podrán superar 3 sesiones sincrónicas.

  Con el fin de hacer un seguimiento correcto de la asistencia, el alumno tendrá la obligación de entrar en la sesión con su nombre completo de perfil y presentarse a través del chat con su nombre completo al entrar y al marcharse de la sesión.

  Finalmente, se utilizará la plataforma Moodle, donde se pondrán a disposición los materiales de los módulos, documentos de interés, casos prácticos, videos, tareas, test de autoevaluación, etc.

  El curso también contará con un Foro de cada unidad para atender dudas y aclaraciones que estará abierto en el periodo de duración del mismo módulo.

  TODO DE EVALUACIÓN

  En este curso se aplicará la evaluación continua, tanto de los módulos teóricos como del módulo práctico, a través de:

  • Test de autoevaluación de cada módulo. Habrá 2 intentos por cada test.
  • Realización de ejercicios prácticos.
  • Lectura de material.

  PARA SER CONSIDERADO APTO/A, los alumnos/as deberá de cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

  • Lectura de los contenidos.
  • Superar los cuestionarios con un 60 % de aciertos
  • Haber realizado el 85% de las tareas fijadas en el programa o encomendadas por el tutor o profesor.
  • Asistencia al 85 % de las sesiones sincrónicas (Videoconferencias). * El alumno/a deberá cursar al menos el 85% de las horas lectivas a través de webinar para ser considerado apto/a.

  Equipo docente:

  • Mayka Sánchez Cervera. Trabajadora Social Forense. Unidad de Valoración Forense Integral. IMLyCF Valencia
  • Rafael Alcázar Ruiz. Trabajador Social Forense en el Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses de Alicante
  • Raquel Campos Cristóbal. Doctora en Derecho. Profesora de Derecho Penal y Fundamentos Jurídicos en la Universidad Católica de Valencia (UCV) y en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
  • Soraya Molina Quinto. Trabajadora Social Forense. Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Alicante
  • Inés Sánchez Endrina. Trabajadora Social Forense. Unidad de Valoración Forense Integral. IMLyCF Valencia.
  • Raúl Soto. Trabajador social miembro de los equipos psicosociales de la administración de justicia. Madrid.

  RECURSOS NECESARIOS

  Será necesario disponer de ordenador, correo electrónico y conexión a Internet para poder seguir el curso.

  Para las sesiones por videoconferencia, será necesario disponer de los recursos anteriormente citados, así como de cámara y micrófono para poder interactuar e intervenir (sirve teléfono móvil y tablet). No se admitirán devoluciones de la matrícula por esta casuística.

  El alumnado se compromete a contar con conexión wifi, micrófono y cámara, ya que, a afectos de la verificación de la asistencia a cada una de las sesiones, será estrictamente necesario mantener activada la webcam del usuario durante la totalidad de la sesión.

  CERTIFICACIÓN

  La certificación será expedida por la Conselleria de Justicia al ser este un curso homologado, una vez se faciliten a ésta los informes de apto/a de los/as alumnos/as.

  PRECIO

  Colegiados/as de Castelló, Valencia y Alicante: 120 €
  Trabajadores/as Sociales del IML, deberán consultar con el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante: formacion@cotsalacant.es.

  CÓMO ME MATRICULO

  Para formalizar la matrícula deberás de rellenar el formulario correspondiente siguiendo las instrucciones que encontrarás en él.

  Plazo de inscripción: del 13 al 26 de abril

  FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

  Si eres trabajadora social colegiada o trabajador social colegiado: pincha aquí para inscribirte
  Si eres trabajadora social o trabajador social y ejerces en el IML: pincha aquí para inscribirte

  Curso homologado por la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, Dirección General de Función Pública. IVAP.

  ACTIVIDAD REALIZADA AL AMPARO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA DE JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS COLEGIOS OFICIALES DE TRABAJO SOCIAL DE CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE TRABAJADORES/AS SOCIALES EN MATERIA DE ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES SOCIO-FAMILIARES.

  ORGANIZADO POR LOS COLEGIOS OFICIALES DE CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE.

  Leer más