Saltar al contenido principal
Castelló
ContactaMapa Web

  Formació Interdisciplinària 2022 en l'àmbit de la infància i adolescència

  Lugar: ONLINE ONLINE

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  FORMACIÓ INTERDISICPLINÀRIA 2022

  COL•LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL D’ ALACANT

  • Aplicació practica d’instruments de valoració de risc en situacions de desprotecció infantil.
   Dates: 4, 5, 11, 12 i 18 de maig
   Horari: 17:00 a 21:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE LA CV

  • Les relacions afectiu-sexuals en l’adolescència amb perspectiva de gènere.
   Dates: 16, 23, 29 de juny i 7 i 14 de juliol
   Horari: 16:00 a 20:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI
  • Preparar per a l’emancipació en el sistema de protecció.
   Dates: 16, 17, 23, 30 de juny i 1 de juliol
   Horari: 09:30 a 13:30 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL DE PSICOLOGIA DE LA CV

  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons d’autolesions i intents autolítics
   Dates: 7, 9, 14 i 16 de juny
   Horari: 16:00 a 21:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI
  • Necessitat de protecció i reducció de la vulnerabilitat en la infància i adolescència per raons de la seua diversitat afectiu sexual i de gènere.
   Dates: 20, 22, 27 i 29 de juny
   Horari: 15:30 a 20:30 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI
  • Violència intrafamiliar creixent: Els professionals davant nous reptes.
   Dates: 12, 14, 19 i 21 de setembre
   Horari: 09:00 a 14:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  ILUSTRE COL•LEGI D’ADVOCATS DE VALÈNCIA

  • Delictes sexuals i tracta en l’àmbit de la infancia.
   Dates: 14, 16, 21, 23 i 28 de novembre
   Horari: 16:00 a 20:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  COL•LEGI OFICIAL DE PEDAGOGS I PSICOPEDAGOGS DE LA CV

  • Parentalitat positiva: Un enfocament per al treball amb infància, adolescència i famílies des de la prevenció i promoció.
   Dates: 13, 15, 20, 22, 27 i 29 setembre
   Horari: 9:00 a 14:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI
  • Intervenció social amb xiquetes, xiquets i adolescents en contextos de violència de gènere.
   Dates: per determinar
   Horari: 9:00 a 14:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI
  • Introducció a la intervenció psicosocial perinatal amb dones en situació de vulnerabilitat social.
   Dates: per determinar
   Horari: 9:00 a 14:00 hores
   Inscripció: ACCEDEIX AL FORMULARI

  L’OBERTURA D’INSCRIPCIÓ A TOTS ELS CURSOS SERÀ QUINZE DIES ABANS DE LA SEUA DATA D’INICI

  Podran participar les persones que compten amb la titulació necessària per a exercir l’activitat professional pròpia del col•legi organitzador i col•legiades

  Leer más

  MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN PRÁCTICAS CLÍNICAS EN TRABAJO SOCIAL

  Lugar: Online Online

  Valencia España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  DATOS GENERALES

  Curso académico: Curso 2022/2023

  Tipo de curso: Máster de Formación Permanente

  Número de créditos: 60.00 Créditos ECTS

  Preinscripción al curso: Hasta el 26/09/2022

  Fecha inicio: Octubre 2022

  Fecha fin: Junio 2023

  Matrícula: 1200 € (importe precio público pendiente de aprobación por el Consejo Social Universitat de València.)

  Requisitos de acceso: El orden preferente de las inscripciones será el siguiente:

  1. El máster va dirigido principalmente a profesionales del trabajo social, con titulación universitaria, con un mínimo de dos años de práctica profesional que deseen una especializacion en su quehacer cotidiano. Este master se recomienda a profesionales de la práctica con necesidades de especializacion desde una mirada clínica.

  2. También podrán matricularse otros profesionales, con titulación universitaria, con una práctica cercana al Trabajo Social: educación social, psicologia, sociologia, etc. 3. Finalmente, también se podrán matricular, recién graduados de las formaciones antes señaladas que muestren su interés por la materia.

  Modalidad: On-line

  Colaborador: Universidad Complutense de Madrid / Universidad de Zaragoza / Universitat de Les Illes Balears

  DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

  Lugar de impartición: Online

  Horario: Online

  MAS INFORMACIÓN

  Teléfono: 96 160 30 00

  E-mail: informacion@adeituv.es

  Leer más

  Curs sobre la Llei 8/2021 per la que es reforma la legislació civil i procesal per al recolzament a les persones amb discapacitat en l'exercidi de la seua capacitat jurídica

  Lugar: Plataforma Online Castelló

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  Curs organitzat pel Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló i pel Col·legi Oficial de Treball Social de València

  El formulari d’inscripció s’obrirà el dijous 8 de setembre a les 10:00h. El podràs trobar al final de la pàgina.

  Format: online

  Data d’inici: 20 de setembre de 2022.

  Dies sessions sincròniques: 20, 21, 27, 28 de setembre i 4, 5, 11, 18 , 19, 25 d’octubre de 2022

  Horari: de 17 a 20h

  Nº d’hores: 30h

  Idioma: castellà

  Nº places: mínim 20 – màxim 45

  Termini d’inscripció: fins esgotar les places

  Dirigit a: El curs està dirigit als i les Treballadores Socials col·legiades de Castelló, València i Alacant, i les treballadores socials de les Unitats d’Atenció Social i Gabinets Psicosocials dels IMLCF

  Descripció i objectius del curs:

  • Formar als i les professionals del treball social en les figures de la nova llei 8/2021
  • Traçar el rol del treball social des del pericial i des de la intervenció en relació amb els processos judicials
  • Diferenciar la tasca pericial i la d’intervenció quan es reben sol·licituds d’informe des de l’administració de justícia

  Continguts:

  Part Teòrica:

  • Mòdul 1: La Llei 8/2021 per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica.
  • Mòdul 2:Metodologia del treball social forense: anàlisi documental, entrevista, la visita domiciliària, coordinació.
  • Mòdul 3: Metodologia del treball social forense: El Dictamen Pericial Social, estructura, contingut, Diagnòstic i Proposta.
  • Mòdul 4: Pràctiques en la realització de tècniques forenses per a expedients de provisió de suports.

  Part Pràctica:

  • Mòdul 1: Aspectes pràctics de la llei, dubtes que suggereix i qüestions per resoldre en la coordinació professional
  • Mòdul 2: Estudi d’un expedient judicial, realització d’entrevistes, visites i coordinació entre professionals.
  • Mòdul 3: La realització de l’informe. Diferències entre un informe pericial per treballador social i un informe social.
  • Mòdul 4: Pràctiques en la realització d’informes de provisió de suport

  Metodologia:

  L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb la modalitat virtual a través de videoconferències.

  ● Videoconferència en temps real ( sincròniques): l’alumnat haurà d’assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.Els enllaços d’accés a les classes es penjaran en la plataforma Moodle.
  Serà obligatori tenir la cambra activada durant tota la sessió.

  ● Tele formació: a través de la plataforma Moodle. L’alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d’estudi i el de realització d’exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d’aprenentatge establerts. El curs també comptarà amb un Fòrum de cada unitat per a atendre dubtes i aclariments que estarà obert en el període de durada del mateix mòdul.

  Avaluació: L’avaluació del curs vindrà marcada pels test d’autoavaluació pràctics (100%) i el treball final del curs. També es tindrà en compte la participació en fòrums i la participació durant el desenvolupament del curs. Les faltes d’assistència siguin o no justificades no podran superar 2 sessions sincròniques.

  Descarregar guia completa del curs

  Equip docent:

  ● Raúl Soto. Treballador social membre dels equips psicosocials de l’administració de justícia. Madrid.
  ● Nieves Barrajón.Treballadora Social d’Unitat d’Atenció Social de la Ciutat de la Justícia de València
  ● Violeta Mezquida. Treballadora Social. Ciutat de la Justícia de València

  Preus matricula:

  • Curs finançat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Direcció General de Funció Pública. Una vegada hages completat el formulari d’inscripció posteriorment t’enviarem un correu electrònic en el qual et confirmarem si disposes de plaça o si has quedat en llista d’espera, en el suposat cas de disposar de plaça, hauràs de fer el pagament de 25€ com a reserva de matrícula i si al finalitzar el curs has obtingut un APTE en la qualificació final se’t farà la devolució de l’import abonat.

  Mètodes de pagament (pots triar una de les dues opcions):

  • Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament a través del formulari d’inscripció.
  • Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web del COTSV (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiat/da, el concepte ‘Curs Llei 8-2021’ i la quantitat corresponent.

  Formulari d’inscripció: fes clic aci

  Normas generals dels cursos de formació del COTSV: punxa aci

  Curs homologat per la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, Direcció General de Funció Pública

  Leer más

  CURS LA FIGURA DE L'ASSISTENT PERSONAL PER A LA VIDA INDEPENDENT

  Lugar: Online Online

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  CURS ORGANITZAT PEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ I FINANÇAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS (IVAFIQ)

  El formulari d’inscripció s’obrirà el dijous 15 de setembre a les 10:00h. El podràs trobar al final de la pàgina.

  Format: online

  Data d’inici: 3 d´octubre de 2022.

  Dies sessions sincròniques: 3, 6, 10,13,17, 20, 24, 27 i 31 d’octubre, i 3 de novembre de 2022

  Horari: de 17 a 20h

  Nº d’hores: 30h

  Nº places: mínim 10 – màxim 45

  Termini d’inscripció: fins esgotar les places

  Dirigit a: El curs està dirigit als i les Treballadores Socials de Castelló, València i Alacant.

  Descripció i objectius del curs:

  • Formar als i les professionals del Treball Social en l’accés als recursos contemplats per l’administració en la Llei de Dependència.
  • Aprofundir en el coneixement de l’assistència personal per a gestionar millor els recursos existents que milloren la qualitat de vida de les persones.
  • Conéixer una alternativa al model residencial i la institucionalització de les persones amb diversitat funcional.
  • Reflexionar sobre el model de cures imperant, sobrecarregat en l’àmbit privat-familiar de manera aclaparadora sobre les dones.

  Continguts:

  • MÒDUL 1: Diversitat funcional, visió social històrica i actual
  • MÒDUL 2: Normativa
  • MÒDUL 3: Vida independent
  • MÒDUL 4: Assistència personal
  • MÒDUL 5: Comunicació entre la persona ocupadora i la persona ocupada.
  • MÒDUL 6: Polítiques Públiques dels Cuidats
  • MÒDUL 7: Drets Laborals

  Metodologia:

  L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb la modalitat virtual a través de videoconferències.

  ● Videoconferència en temps real ( sincròniques): l’alumnat haurà d’assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.Els enllaços d’accés a les classes es penjaran en la plataforma Moodle.
  Serà obligatori tenir la cambra activada durant tota la sessió.

  ● Tele formació: a través de la plataforma Moodle. L’alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d’estudi i el de realització d’exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d’aprenentatge establerts. El curs també comptarà amb un Fòrum de cada unitat per a atendre dubtes i aclariments que estarà obert en el període de durada del mateix mòdul.

  Avaluació:

  En aquest curs s’aplicarà l’avaluació contínua i vindrà marcada pels test d’autoavaluació pràctics, així com la participació en fòrums i la participació durant el desenvolupament del curs. Les faltes d’assistència siguen o no justificades no podran superar 2 sessions sincròniques.

  Docent:

  Benito Pérez Agüera . Activista pels drets humans de les persones amb diversitat funcional. S’incorpora a la Cooperativa Transversal per a coordinar l’execució del projecte d’Oficina Vida Independent a Castelló. Membre de diversos col·lectius del moviment vida independent.
  Actualment coordinador de l’Oficina de Vida Independent “Sole Arnau Ripollés” de Castelló.

  Descarregar guia completa del curs

  Formulari d’inscripció: fes clic aci

  Leer más

  ANÀLISI DESCRIPTIVA I COMPRENSIVA DEL NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT

  Lugar: Online ONLINE

  Castellón España

  Colegio: Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

  CURS ORGANITZAT PEL COL·LEGI OFICIAL DE TREBALL SOCIAL DE CASTELLÓ I FINANÇAT PER L’INSTITUT VALENCIÀ DE FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I QUALITAT DELS SERVEIS SOCIALS (IVAFIQ)

  El formulari d’inscripció s’obrirà el divendres 14 d´octubre a les 17:00h. El podràs trobar al final de la pàgina.

  Format: online

  Data d’inici: 7 de novembre de 2022.

  Dies sessions sincròniques: 7,10, 17, 21 i 24 de novembre de 2022

  Horari: de 16:30 a 20: 40h

  Nº d’hores: 25h

  Nº places: mínim 10 – màxim 60

  Termini d’inscripció: fins esgotar les places

  Dirigit a:

  Tots aquells professionals que operen en el sistema de serveis socials a la Comunitat Valenciana (administració local i autonòmica i entitats privades amb o sense ànim de lucre prestadores de programes i serveis): treballadors socials, psicòlegs, educadors socials, pedagogs, integradors socials, llicenciats en dret i agents d’igualtat.

  Descripció i objectius del curs:

  Els Serveis Socials a la Comunitat Valenciana afronten el gran repte que implica la implementació d’un nou model afavorit per la Generalitat Valenciana mitjançant una llei considerada de “tercera generació”. Aquesta nova norma reguladora planteja un autèntic canvi de paradigma amb l’aparició de diferents conceptes en la nostra pràctica professional com són la categorització de “serveis essencials”, generació de “drets subjectius” o la denominació de “serveis socials inclusius”, que requereixen d’un canvi de mirada respecte al que s’ha considerat tradicionalment en el seu objecte i tractament.

  Objectius:

  • Facilitar a los profesionales la requerida mirada integral e inclusiva del nuevo modelo de Servicios Sociales en la comunidad Valenciana
  • Clarificar los conceptos sobre las importantes novedades que el nuevo modelo establece frente a la práctica habitual de los Servicios Sociales
  • Visualizar el desarrollo del nuevo modelo a la hora de los imprescindibles cambios desde la perspectiva metodológica profesional, los niveles de intervención y la organización funcional y territorial.
  • Facilitar la compresión y el estudio de la Ley de Servicios Sociales y su desarrollo normativo para la implementación en sus diferentes ámbitos.
  • Facilitar un espacio profesional de trasferencia de experiencias e intercambio de realidades

  Continguts:

  • Sessió 1: Procés de configuració del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Estructura funcional i territorial del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Principis rectors.
  • Sessió 2: catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials. Decret 59/2019, de 12 d’abril, del Consell, d’ordenació del sistema públic valencià de serveis socials: Registre, autorització i acreditació.
  • Sessió 3: Coordinació i cooperació interadministrativa interdepartamental. Drets i deures de les persones usuàries dels serveis socials. Drets i deures de les persones professionals dels serveis socials.
  • Sessió 4: Intervenció de les persones professionals de serveis socials i instruments tècnics. Decret 38/2020 de 20 de març del Consell, de coordinació i finançament de l’atenció primària: Contracte programa.
  • Sessió 5: Decret 34/2021, de 26 de febrer, del Consell, de regulació del mapa de Serveis socials de la Comunitat Valenciana: Mapificació, Zonificació territorial dels serveis socials.

  Metodologia:

  L’activitat formativa serà en modalitat en línia, i combinarà l’ús de la plataforma Moodle del Col·legi per a penjar els materials i realitzar la part del treball personal, amb la modalitat virtual a través de videoconferències.

  ● Videoconferència en temps real ( sincròniques): l’alumnat haurà d’assistir a les sessions en línia en els horaris i dies indicats.Els enllaços d’accés a les classes es penjaran en la plataforma Moodle.
  Serà obligatori tenir la cambra activada durant tota la sessió.

  ● Tele formació: a través de la plataforma Moodle. L’alumnat, usant els materials facilitats pel professorat, a través de la plataforma, gestionarà el seu temps d’estudi i el de realització d’exercicis, amb la finalitat de complir amb els objectius d’aprenentatge establerts. El curs també comptarà amb un Fòrum de cada unitat per a atendre dubtes i aclariments que estarà obert en el període de durada del mateix mòdul.

  Avaluació:

  En aquest curs s’aplicarà l’avaluació contínua i vindrà marcada pels test d’autoavaluació pràctics, així com la participació en fòrums i la participació durant el desenvolupament del curs. Les faltes d’assistència siguen o no justificades no podrà superar 1 sessió sincrònica.

  Docent:

  Enrique Ferrer Lorente, de formación trabajador social, 32 años de experiencia laboral en la administración local (ayuntamiento de Paterna (Valencia): 8 años como trabajador social, 3 años como coordinador de Asistencia Social, 8 años como Coordinador de Bienestar Social, 8 años coordinador de Cooperación Internacional e Inmigración, 4 años como director técnico de Servicios Sociales.
  Posteriormente 18 meses como director general del Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de Servicios Sociales- IVAFIQ de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.
  12 meses como coordinador técnico de familias en la dirección territorial de Castellón-CIPI-GVA y desde marzo del 2022 y en la actualidad, como supervisor del departamento 03 Plana Baixa, Alto Palancia, Alto Mijares

  Descarregar guia completa del curs

  Formulari d’inscripció: fes clic aci

  Leer más