Saltar al contenido principal
Castelló

Ciudadanía - Ventanilla Única

Finestreta Única del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Què és la Finestreta Única del Treball Social?

La Finestreta Única és el portal que el Consell General del Treball Social ha desenvolupat en col·laboració amb els Col·legis del Treball Social espanyols amb l'objecte de complir els requisits i obligacions exigits tant en la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici com en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Aquest portal està integrat amb la finestreta Única del Ministeri de la Presidència www.eugo.es permetent a qualsevol ciutadà/na que haja accedit a aquest portal a continuar el tràmit des de la finestreta de la professió seleccionada.

A qui va dirigit el portal?

El portal està dirigit als/les professionals del treball social o ciutadans/es que desitgen obtenir informació o realitzar tràmits relacionats amb els Col·legis del Treball Social, en concret per a aquells/es ciutadans/es interessats/des a consultar informació relativa al funcionament del Consell General o Col·legis (consultar la seva memòria o codi deontològic, les convocatòries de junta col·legial) o realitzar tràmits com ara sol·licitar l'alta en un Col·legi o formular una reclamació.

També està dirigit a aquells/es col·legiats/des i ciutadania interessada a formular un altre tipus de consulta, una reclamació o queixa contra un col·legi o persona col·legiada, que podran realitzar en l'adreça de correu electrònic castellon@cgtrabajosocial.es o bé accedint a la secció d'incidències.

 

Àrea Col·legial

Des dels següents enllaços, pot accedir a les corresponents seccions del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló en les quals podrà realitzar els tràmits corresponents.

 

Àrea Ciutadania

 

 


 

Plataforma Online

Plataforma online

Marea Naranja

Marea Naranja

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro