Saltar al contenido principal
Castelló

Colegiad@s - Colegiación

Col·legiació

Alta en el Col·legi

La documentació necessària per a la Col·legiació és:

Fotocopia  del DNI i original

Una fotografa recent de mida de carnet

Una fotocopia del títol

Justificant de pagament

Quota d'Inscripció

          35 € si fa menys de 2 anys que has acabat la carrera

          55 € si fa més de 2 anys.

Quota Col·legiació

  1. Persones actives: 65 euros (per cada semestre) que es cobrarà a Gener i Juliol, amb una quota total anual de 130 euros
  2. Persones desocupades (acreditar mitjançant DARDE) o que acrediten uns ingressos mensuals inferiors a 1,5 vegades l'IPREM (acreditar mitjançant nòmina/certificat de la prestació per desocupació o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social): 39 euros (per cada semestre) que es cobrarà a Gener i Juliol, amb una quota total anual de 78 euros. La condició de desocupat/da haurà d'acreditar-se prèviament.

Certificat Digital

El certificat digital és una eina per la qual podràs realitzar qualsevol tràmit amb les diferents administracions a nivell telemàtic tant personal com professionalment.

A més el certificat et permetrà signar digitalment els documents professionals i/o personals.

El certificat t'identifica amb el teu número de col·legiada/o facilitant la signatura electrònica en espais professionals i donant per tant visibilitat a la professió.

Té un cost de 15€.

Pots trobar més informació en el següent enllaç


Per a poder abonar qualsevol quota o el certificat digital, pots fer una transferència al següent número de compte: ES74 0081 0201 7800 0145 2449, del Banc Sabadell posant com a concepte: quota de (inscripció/ col·legiació/certificat digital) amb el teu nom i cognoms.

 

També deixem a la teua disposició la descàrrega dels següents documents perquè els pugues emplenar i aportar-los el dia de la teua col·legiació o enviar-lo per correu electrònic a: castello@cgtrabajosocial.es

- Sol·licitud d'inscripció
- Domiciliació Bancària
- Fitxa Inscripció a la borsa d'ocupació del Col·legi
- Fitxa actualització per a la finestreta única

 

Baixa del Col·legi

La baixa es produeix quan es deixa d'exercir la professió o quan la persona s'incorpora a un altrre Col·legi Oficial de Treball Social.

Per sol·licitar-la, s'ha de presentar l'escrit de sol·licitud de baixa, indicant el motiu. A banda, s'haurà d'acompanyar del document que acredite el cessament o baixa en l'exercici professional (vida laboral o altres).

Sol·licitud de Baixa

 

Si desitges més informació no dubtes en contactar amb l'administració del Col·legi: castello@cgtrabajosocial.es

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro