Saltar al contenido principal
Castelló

Colegiad@s - Colegiación

Col·legiació

Alta en el Col·legi

La documentació necessària per a la Col·legiació és:

Fotocopia del DNI i original

Una fotografa recent de mida de carnet

Una fotocopia del títol

Quota d'Inscripció

          35 € si fa menys de 2 anys que has acabat la carrera

          55 € si fa més de 2 anys.

Quota Col·legiació

  1. Persones actives: 65 euros (per cada semestre) que es cobrarà a Gener i Juliol, amb una quota total anual de 130 euros
  2. Persones desocupades (acreditar mitjançant DARDE) o que acrediten uns ingressos mensuals inferiors a 1,5 vegades l'IPREM (acreditar mitjançant nòmina/certificat de la prestació per desocupació o informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social): 39 euros (per cada semestre) que es cobrarà a Gener i Juliol, amb una quota total anual de 78 euros. La condició de desocupat/da haurà d'acreditar-se prèviament.

 

Certificat Digital

El certificat té un cost de 15€ que el Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló assumirà per a totes les persones que ho sol·liciten amb motiu de la commemoració del  40 aniversari de la seua creació.

Quan realitzes la teua sol·licitud, t'indicarem que has de pagar una fiança, però aquesta es retornarà una vegada siga recollit i instal·lat aquest certificat.

L'objecte d'aquesta fiança és impedir que se sol·liciten certificats que no es validen i que generarien un cost que repercuteix en totes les col·legiades i col·legiats que  formen  part del Col·legi.

 

Per a poder abonar qualsevol quota o el certificat digital, pots fer una transferència al següent número de compte: ES74 0081 0201 7800 0145 2449, del Banc Sabadell posant com a concepte: quota de (alta/ col·legiació/certificat digital)  amb el teu nom i cognoms.

 

També deixem a la teua disposició la descàrrega dels següents documents perquè els pugues emplenar i aportar-los el dia de la teua col·legiació o enviar-lo per correu electrònic a: castello@cgtrabajosocial.es

- Sol·licitud d'inscripció
- Domiciliació Bancària
- Fitxa Inscripció a la borsa d'ocupació del Col·legi
- Fitxa actualització per a la finestreta única

 

Baixa del Col·legi

La baixa es produeix quan es deixa d'exercir la professió o quan la persona s'incorpora a un altrre Col·legi Oficial de Treball Social.

Per sol·licitar-la, s'ha de presentar l'escrit de sol·licitud de baixa, indicant el motiu. A banda, s'haurà d'acompanyar del document que acredite el cessament o baixa en l'exercici professional (vida laboral o altres).

Sol·licitud de Baixa

 

Si desitges més informació no dubtes en contactar amb l'administració del Col·legi: castello@cgtrabajosocial.es

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro