Saltar al contenido principal
Castelló

ESTRANGERIA I TREBALL SOCIAL: INFORME D’ARRELAMENT I INFORME D’HABITATGE

Lugar
online online Castellón España
Modalidad
Online

Col·legi Oficial de Treball Social de València i Col·legi Oficial de Treball Social de València

Format: En línia

Data: Del 14 d’octubre al 11 de novembre

Nº d’hores: 70h

Dirigit a: Treballadors/es Socials.

Objectius del curs

• Fomentar la formació teòrica i pràctica dels i les Treballadores Socials en relació amb les competències pròpies que tenen encomanades dins del Dret d’Estrangeria.
• Conèixer els procediments de Dret d’Estrangeria sobre els que han d’intervenir: arrelament social, reagrupació familiar i regularització de menors (i les seues respectives renovacions).
• Anàlisi jurídic dels tipus d’informes a emetre: informe d’arrelament i informe de disponibilitat d’habitatge
• Competència i contingut d’aquests informes
• Resoldre els dubtes més comuns sorgides en la pràctica en l’elaboració d’aquests informes, així com en l’enteniment complet dels procediments de Dret d’Estrangeria dels que porten causa.
• Respondre a les preguntes relacionades amb la matèria que sorgeixen durant la impartició del curs.

Continguts

MÒDUL 1: DRET D’ESTRANGERIA I TREBALL SOCIAL: OBJECTIUS DEL CURS.
1.1. Introducció al Dret d’Estrangeria
1.2. Nocions bàsiques: TIE i NIE
1.3. Objectius del curs

MÒDUL 2: ARRELAMENT SOCIAL
2.1. Concepte i definició
2.2. Marc jurídic
2.3. Requisits
2.4. Procediment
2.5. Casos especials: arrelament social sense contracte o per compte propi

MÒDUL 3: INFORME D’ARRELAMENT
3.1. Definició
3.2. Marc jurídic
3.3. Competències
3.4. Naturalesa i procediment
3.5. Forma jurídica
3.6. Contingut de l’informe d’arrelament
3.7. Resolució i finalització: emissió
3.8. Valor de l’informe d’arrelament
3.9. Cas especial: arrelament social sense contracte o per compte propi

MÒDUL 4: REAGRUPACIÓ FAMILIAR I REGULARITZACIÓ DE MENORS.
4.1. Concepte i definició
4.2. Marc jurídic
4.3. Requisits
4.4. Procediment
4.5. Particularitats dins de la reagrupació familiar
4.6. Particularitats dins de la regularització de menors

MÒDUL 5: INFORME DE DISPONIBILITAT D’HABITATGE
5.1. Definició
5.2. Marc jurídic
5.3. Competència
5.4. Naturalesa i procediment
5.5. Forma jurídica
5.6. Contingut de l’informe de disponibilitat de vivenda
5.7. Resolució i finalització: emissió
5.9. Valor de l’informe de dsponibilitat de vivienda
5.10. Renovació de residencia amb menors

MÒDUL 6: REAGRUPACIÓ FAMILIAR PER RÈGIM COMUNITARI
6.1. Introducció
6.2. Diferències entre reagrupacions familiars
6.3. Conclusions

Equip docent

Alejandro Peña Pérez, Llicenciat en Dret. Expert Jurídic sobre Migracions Internacionals i Dret d’Estrangeria.

Preus matrícula

  • TS col·legiat/da en actiu: 130€
  • TS col·legiat/da amb igressos mensuals inferiors a 1,5 vegades l’IPREM : 117€
    (acreditar mitjançant nòmina/certificat de la prestació per desocupació i informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social)

Mètodes de pagament (pots triar una de les dues opcions):

  • Realitzar una transferència bancària al nº de compte CAIXA POPULAR ES80 3159 0015 8727 9781 3926 i enviar el justificant de pagament a través del formulari d’inscripció.
  • Fer el pagament amb targeta bancària a través del TPV virtual que podràs trobar a la pàgina web de Col·legi (accedir), amb el teu nom complet i número de col·legiada, el concepte “nom del curs” la quantitat corresponent.

És necessari que adjuntes el justificant de pagament per a quede formalitzada la teua matrícula.

INSCRIPCIÓ

Plataforma Online

Plataforma online

Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló

Alcalde Tárrega, 32 bajo

12004 CASTELLO

Redes sociales

Síguenos en

Pago seguro